Artikelen

Alle artikelen29 april 2015. - Rijkswaterstaat heeft vandaag een cheque van €10.000,- gepresenteerd aan Stichting Het Zuid-Hollands Landschap voor de aanleg van een 'bijenbosje' bij Hazerswoude. Dit gebeurde tijdens de feestelijke opening van het Groene Cirkels Bijenlandschap in Naturalis. Het toekomstige bijenbosje (zie bijgevoegde afbeelding voor de ligging) maakt deel uit van de Elfenbaan: een ecologische verbindingszone tussen Leiden en Bodegraven, ingeklemd tussen Rijksweg N11 en de spoorlijn. In het bijenbosje groeien nu verschillende soorten wilgen en sleedoorns, die in het voorjaar voor veel bijenvoedsel zorgen. Aan de bloemrijkdom in de zomer gaat gewerkt worden door aanpassingen in het maaibeheer. Het gebiedje wordt omzoomd door hoge, zonnige wegtaluds, waarin bodemnestelende bijen volop hun nesten kunnen graven. In potentie is dit daarom een uitstekend bijengebied. 

EIS Kenniscentrum Insecten is dit voorjaar begonnen met de monitoring van bijen in het bijenbosje en andere delen van de Elfenbaan. Tijdens een eerste ronde in april zijn in de Elfenbaan 15 soorten bijen gevonden. Dit is nog niet erg veel, maar Zuid-Hollands Landschap heeft goede plannen om het gebied bijvriendelijk te gaan inrichten. De monitoring wordt later dit jaar voortgezet en in 2018 herhaald. We hopen natuurlijk dat er dan meer wilde bijen voorkomen!

In 2015 en 2018 worden overigens ook vele andere gebieden in het Zuid-Hollandse Land van Wijk en Wouden gemonitord op wilde bijen. Ook vrijwilligers kunnen aan deze bijentelling bijdragen. Voor meer informatie zie hier.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden