Artikelen

Alle artikelen18 mei 2015. - Bij onderzoek naar bijen worden vaak exemplaren verzameld en gedood. Niet zo leuk voor de beestjes, maar vaak is dit nodig om ze onder een microscoop op naam te kunnen brengen. Alleen op deze manier kan een compleet beeld verkregen worden van de bijenfauna in een gebied. Maar is dit eigenlijk wel verantwoord nu veel soorten bijen zo bedreigd zijn in hun voortbestaan?

Amerikaanse wetenschappers onderzochten het effect van het bemonsteren van wilde bijen op de diversiteit en talrijkheid van hun populaties. Zij voerden gedurende vijf jaar in 26 gebieden elke twee weken bemonsteringen uit met behulp van vallen en vangnetten. In totaal werden zo 17.000 bijen verzameld en gedood. In het laatste jaar vergeleken zij de bijenfauna's tussen wel en niet bemonsterde gebieden.

De onderzoekers vonden geen verschillen in diversiteit en talrijkheid van wilde bijen tussen de wel en niet bemonsterde gebieden. Zij concluderen dat dergelijk onderzoek geen noemenswaardig effect heeft op de wilde bijenpopulaties.

Lees hier meer. 

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden