Artikelen

Alle artikelen29 mei 2015. - Op 27 mei j.l. hield EIS Kenniscentrum Insecten een hommelexcursie op het Zuid-Hollandse eilandje Tiengemeten. Dit natuurontwikkelingsgebied is een van de laatste bolwerken van de bedreigde zandhommel in het Nederland. In korte tijd werden 30-50 koninginnen waargenomen, een goede basis voor een gezonde populatie zandhommels. Zie de video van een koningin van de zandhommel die op smeerwortel stuifmeel en nectar zoekt.

De zandhommel werd vroeger door het hele land waargenomen, maar er resteert nu alleen nog een grote populatie in de Zuid-Hollandse Delta (zie kaart). Het eiland Tiengemeten in het Haringvliet is het laatste grote bolwerk voor de zandhommel. Het eiland was tot 2006 in agrarisch gebruik, maar werd daarna door Natuurmonumenten omgevormd tot robuuste Delta-natuur. Hommelonderzoek in 2000 toonde aan dat op Tiengemeten de zandhommel en andere bijzondere bestuivers beperkt waren tot de schaarse stukken natuurlijke vegetatie.

Nu het agrarisch gebruik is gestaakt, zijn de nestelmogelijkheden van de zandhommel sterk toegenomen en ook het bloemaanbod, met veel rode klaver en smeerwortel, is sterk uitgebreid. Het is verheugend om te zien dat de zandhommel daarop goed heeft gereageerd en zich heeft uitgebreid. Tijdens de excursie werd ook de bedreigde moshommel (zie hier voor een filmpje) veel aangetroffen, evenals twee mannetjes en een werkster van de veenhommel. Deze hommelsoort was nog niet eerder gevonden op Tiengemeten.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden