Artikelen

Alle artikelen9 september 2015. - Het aantal onderzoekspublicaties over de effecten van neonicotinoïden op bijen is de afgelopen jaren sterk gestegen (zie bijgevoegde figuur). Deze onderzoeken verschillen in allerlei aspecten van elkaar, zoals de onderzochte gifstof (de ene neonicotinoïde is de andere niet), de onderzochte bijensoort en de gebruikte methoden. Hoog tijd voor een overzicht van wat er tot nu toe onderzocht is en waar de kennislacunes zitten. Een nieuw artikel van Lundin et al. in PLOS one geeft dit overzicht. 

De onderzoekers stellen vast dat 82% van de gepubliceerde studies in Europa en Noord-Amerika is uitgevoerd, dat 78% gaat over de gifstof imidacloprid en dat 75% van de onderzoeken zich richt op de honingbij. Verder concluderen ze dat er vooral onderzoek is gedaan naar landbouwsituaties en naar de effecten op individuele bijen, en dit alles voornamelijk in laboratoriumopstelling. Onderzoek in natuurlijke ecosystemen en naar hele bijenpopulaties zijn dun gezaaid. Dit zou wel nodig zijn om te kunnen achterhalen wat het aandeel van neonicotinoïden is in de diverse factoren die de achteruitgang van wilde bijen hebben veroorzaakt. 

Lees hier het hele artikel (open access). 

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden