Artikelen

Alle artikelen14 september 2015. - Glyfosaat (op de markt onder de naam Roundup) is een veelgebruikt onkruidverdelgingsmiddel. In recente jaren is het middel sterk in opspraak wegens schadelijke effecten op mens en dier. In een deze maand verschenen studie in het Journal of Experimental Biology zijn de effecten van glyfosaat op het oriëntatievermogen van honingbijen onderzocht. 

De onderzoekers stelden honingbijen bloot aan 'veldrealistische' doses van glyfosaat waarvan al bekend was dat deze niet dodelijk zijn voor deze dieren. De bijen werden vervolgens met radartechnologie gevolgd op hun weg naar het nest. Honingbijen die gevoerd waren met een suikeroplossing met glyfosaat deden er langer over om bij het nest te komen dan honingbijen die een normale suikeroplossing kregen. Bovendien bleken de aan glyfosaat blootgestelde bijen grotere omwegen te maken.

De onderzoekers concluderen dat glyfosaat een negatieve invloed heeft op het oriëntatievermogen van honingbijen, en dat dit potentieel een negatieve invloed heeft op het foerageersucces van bijenvolken.

Vind hier een samenvatting van het artikel. 

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden