Artikelen

Alle artikelen30 november 2015. - Wie aan bestuiving denkt, denkt aan bijen. Terecht, want bijen verzorgen een belangrijk deel van de bestuiving. Maar het zijn niet alléén bijen die dit doen: veel andere insecten dragen vele steentjes bij. Voorbeelden van het belang van andere insecten als bestuivers waren er al genoeg, zoals het knutje (een klein mugje) dat in zijn eentje verantwoordelijk is voor de bestuiving van cacao. Of zoals de snuitkevers die oliepalmen bestuiven. Maar dit zijn incidentele gevallen. Hoe groot is de bijdrage van andere insecten dan bijen aan de bestuiving van gewassen nou eigenlijk? In een zojuist verschenen artikel wordt dit voor het eerst gekwantificeerd. 

Romina Rader, een Australische wetenschapper, gebruikte de resultaten van 39 studies uit vele delen van de wereld om de bijdragen van 'andere' insecten aan de bestuiving van gewassen te vergelijken met die van bijen. Studies naar appels, kiwi's, wortels, zonnebloemen, koffie, watermeloenen en diverse andere gewassen zijn in het onderzoek betrokken. Uiteraard blijkt hieruit dat de relatieve bijdrage van andere insecten ten opzichte van bijen per gewas en per studie sterk verschilt. Er zijn gevallen waarin de bestuiving volledig door bijen wordt verzorgd, en gevallen waarin alleen andere insecten dit doen. Toch kan in het algemeen gesteld worden dat 'andere' insecten verantwoordelijk zijn voor 25-50% van de bloembezoeken. Dit bloembezoek door 'niet-bijen' blijkt duidelijk gecorreleerd met fruitvorming en zaadproductie.

Rader en haar collega's benadrukken hiermee het grote belang van 'andere' insecten voor de bestuiving van gewassen. Gezien de wereldwijde bedreigingen waaraan zowel wilde bijen als honingbijen blootstaan, is dit een belangrijke vaststelling. Elk insect stelt andere eisen aan zijn leefomgeving en reageert anders op veranderingen hierin. Een grotere diversiteit aan insecten betekent daarom een betere waarborg voor het behoud van voldoende bestuivers.

Het artikel is hier te vinden. 

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden