Artikelen

Alle artikelen24 december 2015. - Niet alleen bloemen bepalen waar wilde bijen voorkomen, maar ook de aanwezigheid van geschikte nestelplaatsen is van groot belang. Veel wilde bijensoorten nestelen in kale, zonbeschenen bodem. Wanneer zulke open grond niet aanwezig is, bijvoorbeeld door bestrating of beschaduwing door struiken, dan vinden de bijen geen huisvesting. Wilde bijen blijken soms verrassende nestelplekken te kunnen vinden, zo bleek uit een onderzoek van de Duitse bijenkenner Paul Westrich. Hij vond vele nesten van klimopbijen in kinderspeeltuintjes.  Zie hier voor foto's van de nestelplaatsen en de nesten.

Het graafwerk van de bijenonderzoeker leverde waardevolle informatie op over de diepte waarop klimopbijen hun nestcellen bouwen. Deze blijken zich tussen de 13 en 42 cm diep te bevinden, met een gemiddelde van ca. 20 cm. Deze kennis kan van pas komen bij het formuleren van beschermingsmaatregelen voor nesten van wilde bijen, bijvoorbeeld als er een kinderspeeltuintje op de schop moet...

Lees hier het hele artikel over de nesten van de klimopbij.

Bijgevoegde foto: klimopbij op klimop (foto Menno Reemer).

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden