Zweefvliegen

Alle artikelen29 maart 2016. - Niet te veel, niet te weinig. Kort door de bocht luidt zo de conclusie van een onderzoek naar de effecten van begrazing op bloemen en bestuivers, zojuist gepubliceerd in het tijdschrift Ecological Entomology. Op het Griekse eiland Lesbos werd onderzocht hoe bloemen, bijen en zweefvliegen reageren op verschillen in begrazingsintensiteit.

Zoals de onderzoekers verwachtten, bleken de bloemenrijkdom en de diversiteit aan bestuivers het hoogste in graslanden die 'met mate' werden begraasd. Minder verwacht was het resultaat dat deze effecten verschillen per seizoen. Vroeg in het voorjaar bleek begrazing weliswaar te zorgen voor hogere aantallen bijen, maar het aantal verschillende soorten bijen was juist lager. Dit bleek een negatieve invloed te hebben op de bestuiving van affodil, een in het voorjaar bloeiende plantensoort die door bijen bestoven wordt. 

De onderzoekers concluderen dat een matige begrazingsdruk over het algemeen gunstig is voor bloemen- en bijenrijkdom in graslanden, maar dat er hierbij goed gelet moet worden op bijen- en plantensoorten die speciale bescherming verdienen. Een lagere begrazingsdruk in het voorjaar dan in de zomer kan in sommige van zulke gevallen uitkomst bieden.

Vind hier het artikel.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden