Artikelen

Alle artikelen18 april 2016. - Bloembezoek komt in agrarische landschappen voor minder dan 50% voor rekening van bijen en zweefvliegen. De ander helft van het bloembezoek wordt verzorgd door andere insecten, zoals diverse soorten vliegen, parasitaire wespen en kevers. Dit is een resultaat van een studie van Duitse onderzoekers gepubliceerd in het tijdschrift Agriculture, Ecosystems and Environment

In het onderzoek werden 14 plekken ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen. De plekken verschilden van elkaar in de hoeveelheid agrarisch landschap in de omgeving. Hoe groter de oppervlakte agrarisch landschap rond de bloemenvelden, hoe kleiner het aantal soorten wilde bijen. Opvallend genoeg beinvloedde deze factor niet de soortenrijkdom van de andere groepen bloembezoekers. In intensieve agrarische landschappen hoef je voor bestuiving dus niet te rekenen op wilde bijen, maar andere insecten kunnen dit daar misschien voor een belangrijk deel overnemen. 

Vind hier het artikel.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden