Artikelen

Alle artikelen13 mei 2016. - Andermaal toont een onderzoek aan hoe belangrijk wilde bestuivers zijn voor de bestuiving van voedselgewassen. Onderzoekers uit Wageningen (Alterra) en Leiden (Naturalis en EIS Kenniscentrum Insecten) berekenden de bijdrage van wilde bestuivers aan de oogst van Nederlandse peren en aardbeien. Hieruit bleek voor beide gewassen dat een kwart van de netto-winst per hectare te danken is aan wilde bestuivers. Jaarlijks komt dit landelijk neer op een bedrag van €10 miljoen voor de perenteelt en €5 miljoen voor de aardbeien. De bijdrage van honingbijen is bijna twee keer zo klein. 

Er is een duidelijke relatie tussen de soortenrijkdom en talrijkheid van wilde bestuivers en de teeltopbrengsten. Die soortenrijkdom en talrijkheid hangen weer af van de hoeveelheid natuurlijke habitat in de omgeving, zoals bloemenweiden, houtwallen en dijken. Fruittelers kunnen dus zelf hun opbrengsten verhogen door te zorgen voor meer bloemrijke habitat rond hun boomgaard.

Bekijk hier een heldere infographic over de onderzoeksresultaten.

Lees hier een persbericht over het onderzoek.

Download hier het volledige rapport.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden