Artikelen

Alle artikelen16 juni 2016. - Sociaal gedrag kennen we van honingbijen en hommels: een koningin wordt bijgestaan door een volk van werksters. Bijna alle andere Nederlandse bijen zijn niet sociaal, maar solitair. Uitzonderingen hierop zijn te vinden bij bepaalde soorten groefbijen, zoals de roodpotige groefbij (Halictus rubicundus). Bij deze soort komt het soms voor dat meerdere vrouwtjes zorgdragen voor hetzelfde nest. Dit hangt samen met klimaatomstandigheden: bij langere, warmere zomers is de kans op het ontstaan van sociale nestjes groter. 

Een team van Britse en Zwitserse onderzoekers wilde weten wat er met de levenswijze van roodpotige groefbijen gebeurt als het klimaat verder opwarmt. Om hier achter te komen verplaatsten ze roodpotige groefbijen uit het koele Noord-Ierland naar het warmere Zuid-Engeland. In Ierland hadden de bijen een strikt solitaire levenswijze. In Engeland bleken de uit Ierland afkomstige dieren over te gaan op een sociale levenswijze, waarbij per nest meerdere werksters actief waren. Op basis van klimaatmodellen voorspelden ze vervolgens hoe dit sociale gedrag van roodpotige groefbijen zich verder over het Verenigd Koninkrijk zou verspreiden. Ze verwachten dat de soort hierdoor talrijker zal worden en dat dit mogelijk gunstige gevolgen heeft voor de bestuiving in het land. 

Vind hier het volledige artikel.

Bijgevoegde foto: Tim Faasen
Geplaatst in: Bijen, Onderzoek, Gedrag

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden