Artikelen

Alle artikelen5 juli 2016. - De Provincie Noord-Brabant voert actief bijenbeleid en wil dit de komende jaren blijven doen. Voor een goede bescherming van de Brabantse bijenfauna wilden ze eerst goed weten hoe deze fauna er voor staat. Met welke soorten gaat het goed en met welke slecht? Voor welke soorten heeft Noord-Brabant een belangrijke landelijke verantwoordelijkheid? Wat zijn de belangrijkste leefgebieden voor bijen in de provincie? Deze vragen worden beantwoord in de zojuist verschenen rapportage De bijenfauna van Noord-Brabant: trends, prioritaire soorten en beheertypen. De rapportage is opgesteld op verzoek van de Provincie Noord-Brabant door EIS Kenniscentrum Insecten en bureau Ecologica BV.

Uit Noord-Brabant zijn 280 soorten bijen bekend. Hiervan zijn er 127 stabiel of toegenomen, 89 afgenomen en 64 verdwenen uit de provincie. Afhankelijk van de gebruikte criteria zijn er 14 tot 37 bijensoorten waarvoor Noord-Brabant op landelijke schaal een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. De meest belangrijke habitats voor bijen in Noord-Brabant zijn vochtige heide, droge heide, stuifzand, nat schraalland, vochtig hooiland en droog schraalland. 

Meer lezen? Download de rapportage hier.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden