Zweefvliegen

Alle artikelen11 juli 2016. - Het langste stadspark van Nederland: dat is wat het Singelpark in Leiden moet worden. Bestaande stukken groen langs de singels rond het oude stadscentrum worden met elkaar verbonden tot een aaneengesloten geheel van 6 kilometer lang. Sport, recreatie, cultuur en historie krijgen hierin een plaats, en de Gemeente Leiden heeft ook de ambitie om de biodiversiteit van het Singelpark te versterken en vergroten. Denk hierbij aan natuurvriendelijke oevers, aangepast maaibeheer en aanplant van 'bijenplanten'. 

Om vast te kunnen stellen welk effect de inrichting van het Singelpark heeft op de bijenfauna, is een monitoring opgestart. In 2015 en 2016 is een 'nulmeting' uitgevoerd om de huidige bijenfauna te inventariseren. De resultaten hiervan zijn nu beschikbaar. Er zijn in totaal 46 verschillende bijensoorten gevonden in parken en andere stukjes groen rond de singels. Daarnaast werden 35 soorten zweefvliegen gevonden. Een goed begin, maar met wijzigingen in inrichting en beheer valt dit zeker nog te verbeteren. Over enkele jaren wordt de inventarisatie herhaald en hopelijk laten alle locaties dan een vooruitgang zien. 

Download hier de rapportage.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden