Zweefvliegen

Alle artikelen6 september 2016. - Een bedrijventerrein als bijenhabitat? Dit lijkt niet erg voor de hand te liggen. Toch bieden veel bedrijventerrein goede kansen om inrichting en beheer op bijvriendelijke wijze aan te passen. Veel bedrijven hebben bedrijfstuintjes die veel ruimte kunnen bieden aan een bloemrijke beplanting. Ook zorgt de bebouwing voor veel warme, beschutte plekjes waar bijen prima kunnen nestelen. 

De Gemeente Zoeterwoude slaat de handen ineen met verschillende bedrijven op bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk om dit gebied meer bloemen- en bijenrijk te maken. Er is een uitgebreid inrichtingsontwerp opgesteld en de uitvoer hiervan gaat in de winter van 2016-2017 van start. 

In 2016 heeft EIS Kenniscentrum Insecten een nulmeting uitgevoerd van de bijen- en zweefvliegenfauna van bedrijventerrein Grote Polder. De resultaten hiervan zijn te vinden in de rapportage Bijen en zweefvliegen op bedrijventerrein Grote Polder

Download hier het rapport.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden