Bloemen

Alle artikelen10 februari 2017. - Overal ter wereld is men op zoek naar alternatieven voor de honingbij voor bestuiving van gewassen. Door de honingbijensterfte beseft men dat het niet verstandig is om de oogst af te laten hangen van slechts één bestuiver. Een manier om meer wilde bestuivers in te zetten voor gewasbestuiving is het aanplanten of inzaaien van bloemrijke vegetaties naast de percelen met gewassen. In Noord-Amerika noemen ze zulke aangelegde bloemenvelden 'bestuivingsreservoirs' (pollination reservoirs).

Onderzoekers van de universiteit van Maine wilden weten of hun bestuivingsreservoirs daadwerkelijk voor meer bestuiving zorgen van hun blauwe bessen (waar Noord-Amerikanen hun geliefde blueberry pie mee maken). Hiertoe vergeleken ze vier jaar lang de opbrengsten van blauwe-bessenpercelen met en zonder bestuivingsreservoirs. In het vierde jaar merkten ze een duidelijk verschil: meer bloembezoeken en een hogere vruchtzetting. De hogere opbrengst bleek bovendien op te wegen tegen de jaarlijkse kosten van het onderhoud van de bestuivingsreservoirs.

Het duurde dus even voordat het effect merkbaar was, maar het wachten werd beloond!

Lees hier het artikel.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden