Artikelen

Alle artikelen23 februari 2017. - Overal in Europa zijn hommels drastisch achteruitgegaan. De schaalvergroting en intensivering van de landbouw worden als belangrijke oorzaken hiervan gezien. Zijn er manieren om het agrarische landschap zo in te richten dat hommels zich hier weer beter thuisvoelen? Noorse wetenschappers onderzochten welke landschapsfactoren bepalend zijn voor de dichtheden en soortenaantallen van hommels in agrarische gebieden in Zuid-Noorwegen. 

De onderzoekers vonden een duidelijk verband tussen bloemenrijkdom en hommelrijkdom. Dat mag geen verrassing heten. Enkele meer opvallende resultaten van deze studie zijn: 

  • hommels houden niet van wegen. In gebieden met een dichter wegennet kwamen minder soorten hommels voor en ze kwamen ook in lagere dichtheden voor. Als mogelijke oorzaak suggereren de onderzoekers een hogere hommelsterfte als gevolg van aanrijdingen;
  • hommels houden wel van andere lijnvormige elementen in het landschap. Akkerranden en dergelijk bleken een positieve invloed op dichtheden en soortenaantallen van hommels te hebben;
  • vroegbloeiende fruitgewassen bleken een negatieve invloed te hebben op hommelrijkdom. De onderzoekers suggereren dat dit een gevolg kan zijn van competitie met honingbijen, die in de fruitteelt veel als bestuivers worden ingezet.

Lees hier het hele artikel (open access).

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden