Artikelen

Alle artikelen29 juni 2017. - Hommels zijn hot, maar we weten er eigenlijk nog weinig van. Hun nesten zijn vaak moeilijk te vinden, dus het is lastig om iets te weten te komen over het wel en wee van hommelkolonies. Hoeveel kolonies slagen er in om zich voort te planten en hoeveel sneuvelen er als gevolg van predatie of andere oorzaken? Britse onderzoekers wisten zulke gegevens te verzamelen van maar liefst 908 hommelnesten in Groot Brittannië. Hun bevindingen zijn nu gepubliceerd in het tijdschrift Animal Conservation.

In totaal slaagde 75% van de onderzochte nesten er in om nieuw koninginnen te produceren. Dit slagingspercentage verschilde sterk tussen de hommelsoorten: van maar liefst 96% bij de boomhommel (een soort die zich pas recent in Groot Brittannië heeft gevestigd) tot een magere 41% bij de tuinhommel. Zo'n 100 nesten werden vernietigd, in 50% van de gevallen door zoogdieren (vermoedelijk dassen) die de nesten uitgraafden. Mensen waren in 25% van de gevallen de boosdoener. Andere gevaren waaraan hommelnesten blootstaan zijn onder andere wasmotten en overstromingen. 

Deze gegevens vormen een waardevolle basis voor vergelijkingen met toekomstige situaties en voor bescherming van bedreigde hommelpopulaties.  

Lees hier meer.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden