Bloemen

Alle artikelen12 oktober 2017. - Steeds vaker worden zaadmengsels gebruikt om bloemrijke velden, bermen of akkerranden aan te leggen. Niet altijd wordt hierbij nagedacht over de samenstelling van zo'n mengsel. Welke insecten wil men aantrekken en welke bloemen zijn hiervoor het meest geschikt? Duitse onderzoekers vergeleken in 2013 en 2014 vier verschillende zaadmengsels om hier meer over te weten te komen. De resultaten zijn zojuist gepubliceerd in Insect Conservation and Diversity

De vier onderzochte zaadmengsels bevatten in totaal 94 plantensoorten. Hiervan bleken er 14 verreweg het meest in trek bij de bloembezoekers, en vier plantensoorten bleken bij maar liefst 80% van de bloembezoekende insectensoorten populair. De meeste aangetroffen bijen- en zweefvliegensoorten waren echter algemene soorten zonder specifieke habitat of voedselkeuze. De onderzoekers merken daarom op dat het gebruik van zaadmengsels waarschijnlijk niet de enige oplossing kan zijn voor het beschermen en stimuleren van bedreigde bestuiversoorten.

Het artikel is hier te vinden. 

Eerdere artikelen op Bestuivers.nl met vergelijkbare onderwerpen:

Wel of niet inzaaien?

Bladluisbestrijders wensen goede catering

Aanleg bloemstroken: geduld loont

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden