Honingbij

Alle artikelen11 december 2017. - Gedomesticeerde bijen, zoals honingbijen, worden veel ingezet voor de bestuiving van gewassen. Diverse studies wijzen echter op negatieve effecten van gedomesticeerde bijen op wilde bijen, die eveneens belangrijk zijn voor gewasbestuiving en bovendien voor bestuiving van natuurlijke vegetaties. In een onlangs verschenen artikel is een overzicht gemaakt van wat er over deze effecten bekend is. 

De auteurs onderscheiden drie typen effecten van gedomesticeerde bijen op wilde bijen: 1) competitie om voedsel en nestelplekken; 2) indirecte effecten op de vegetatie, bijvoorbeeld door bestuiving van exotische planten; 3) overdracht van ziekteverwekkers (schimmels, parasieten, virussen). Uit het overzicht blijkt dat de meerderheid van de studies negatieve effecten signaleert van gedomesticeerde bijen op wilde bijen. De aard en sterkte van deze effecten wisselt echter sterk. 

Lees hier het hele artikel (open access).

Lees hier op Bestuivers.nl meer over concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden