Artikelen

Alle artikelen2 april 2018. - Is maaien in september beter voor hommels dan maaien in juli of augustus? Britse onderzoekers vonden van wel in een onderzoek op Engelse zeedijken (maar lees ook de volgende alinea!). Bij maaien in september namen de aantallen hommels duidelijk toe ten opzichte van delen die eerder in de zomer gemaaid werden. Ook bedreigde soorten als de moshommel profiteerden hiervan. De onderzoekers schrijven dit niet alleen toe aan een langere beschikbaarheid van bloemen waarop de hommels voedsel zoeken, maar ook aan een kleiner aantal nesten dat door het maaien vernietigd wordt terwijl deze nog in bedrijf zijn. Sommige hommelsoorten, waaronder de moshommel, nestelen namelijk bovengronds in graspollen of onder moskussens. Deze nesten zijn kwetsbaar voor maaimachines. 

Het is echter oppassen met gedachteloos opschuiven van de maaidatum. Op korte termijn kan dit positief zijn voor bijvoorbeeld de hommelfauna. In veel natuurgebieden is een maaibeurt in de zomer echter cruciaal voor het behoud van de aanwezige natuurwaarden. In de Nederlandse natuur zijn de stikstofwaarden nog zo hoog dat maaien belangrijk is voor afvoer van de voedingsstoffen, anders dreigt verruigging en dichtgroei. Uiteindelijk zullen ook de hommels daarvan de dupe worden. Maaibeheer vergt dus altijd enig denkwerk vooraf. Bloemrijke vegetaties en ruigten zijn belangrijk voor hommels, maar een gefaseerd maaibeheer waarbij nog altijd voldoende meststoffen worden afgevoerd is in veel natuurgebieden te prefereren boven een maaibeheer waarbij slechts een maal in september wordt gemaaid.

Lees hier het hele artikel.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden