Artikelen

Alle artikelen5 april 2018. - Gazons zijn overal in steden en dorpen te vinden. In parken, bermen en tuinen en langs sloten en plassen zijn grote oppervlakten kortgeknipt gras aanwezig. Goede plekken om te zonnebaden, te voetballen en de hond uit te laten. Maar ook potentiële bijenhabitat. Vaak zijn er goede bijenplanten als paardenbloemen en klavers in gazons aanwezig, maar komen deze nauwelijks tot bloei door de hoge maaifrequentie. Gazons worden namelijk vaak wekelijks gemaaid. Iets minder vaak en/of gefaseerd maaien zorgt voor meer bloemen en daardoor voor meer bijen, zo valt te verwachten.

Amerikaanse onderzoekers namen de proef op de som en onderzochten de bijenfauna op gazons bij drie verschillende maaifrequenties: elke week, eens in de twee weken en eens in de drie weken. De soortenrijkdom van bijen bleek het hoogst bij de laagste maaifrequentie. Gazons die eens in de drie weken werden gemaaid waren 2,5 maal zo rijk aan bijensoorten als gazons die vaker werden gemaaid. De aantallen individuen waren opvallend genoeg het hoogst in de gazons die eens in de twee weken werden gemaaid. 

Op basis van de resultaten bevelen de onderzoekers aan om gazons minder vaak te maaien en zo meer habitat voor bijen te creëren. Dit lijkt ook voor Nederlandse gazons een goed idee. Bij gefaseerd maaien zou zelfs een deel van de gazons nog minder vaak gemaaid kunnen worden. Maar let op: deze resultaten en aanbevelingen gelden alleen voor gazons in stedelijk gebied. In natuurgebieden spelen vaak andere overwegingen een rol en moet door een andere bril naar het graslandbeheer gekeken worden. Maatwerk dus!

Met gefaseerd maaien kun je fraaie slingerpatronen in gazons aanbrengen. Zo kunnen ze gebruikt blijven worden voor recreatie, maar zijn er ook bloemen te vinden voor de bijen. Inzaaien is niet nodig: van nature groeien er al uitstekende bijenplanten in gazons, zoals paardenbloemen, klavers, wikkes en brunel.

Het artikel over het Amerikaanse onderzoek is hier te vinden. 

Klik hier voor een eerder Duits onderzoek naar bijen in gazons met vergelijkbare resultaten. 

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden