Artikelen

Alle artikelen31 januari 2019. - Britse onderzoekers waren benieuwd naar de ecologische eigenschappen van de boomhommel. In Nederland is de boomhommel altijd al wijdverspreid geweest, maar het Verenigd Koninkrijk is het een nieuwkomer. De eerste vondst dateert uit 2001 en sindsdien heeft hij zich in rap tempo over grote delen van het land uitgebreid. Inmiddels is het daar ook een bekende verschijning. Toch wisten de Britten nog niet zo veel over dit diertje, dus besloten ze het eens goed onder de loep te nemen. In een recent gepubliceerd artikel brengen ze nieuwe informatie aan het licht over de ecologie van de boomhommel. 

De onderzoekers vonden onder andere dat werksters van de boomhommel gemiddeld op 104 meter van het nest foerageren, een aanzienlijk kleinere afstand dan eerder onderzoek vaststelde voor tuin-, steen-, akker- en aardhommel (tussen 272 en 551 meter). De onderzoekers tekenen hier wel bij aan dat deze afstanden per populatie sterk kunnen variëren. Zij vonden bovendien een hoge dichtheid aan boomhommelnesten in hun onderzoeksgebied (tussen 0,7 en 2,6 nesten per hectare). De korte foerageerafstand en hoge nestdichtheid zouden samen te verklaren kunnen zijn door een groot bloemaanbod in het onderzoeksgebied. 

Lees hier het hele artikel (open access).

Geplaatst in: Bijen, Onderzoek, Hommels

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden