Groene Cirkels Bijenlandschap

Meer bijen in het Land van Wijk en Wouden

Het Land van Wijk en Wouden is een regio in Zuid-Holland, grofweg tussen Leiden, Alphen a/d Rijn en Zoetermeer. In dit gebied is een uniek project opgestart om het landschap bijvriendelijk in te richten. Iedereen werkt enthousiast mee: de Provincie, de gemeenten, Rijkswaterstaat, Stichting Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, scholen en natuurliefhebbers. Bloemen inzaaien, bijenhotels ophangen, maaibeheer aanpassen: iedereen kan een steentje bijdragen om het de bijen naar de zin te maken. Lees hier meer over dit project.

Om er achter te komen of al deze acties de bijen echt helpen, vindt een bijenmonitoring plaats in het Land van Wijk en Wouden. In 2015 is een nulmeting uitgevoerd op diverse plekken in de regio. Er zijn toen 71 soorten bijen en 83 soorten zweefvliegen gevonden. In 2018 wordt deze meting herhaald. Hopelijk is de soortenrijkdom dan op de meeste plekken gestegen! 

Lees hier de rapportage over de nulmeting van bijen en zweefvliegen in het Land van Wijk en Wouden.

Het Land van Wijk en Wouden (klik voor vergroting). Tot deze regio behoren ook de stedelijke gebieden die buiten de begrenzing van deze kaart vallen. 

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden