Artikelen

Alle artikelenArtikelen januari 2020

Tweede ronde Brabantse bijenmonitoring
30 januari 2020. - In 2017 ging een provinciale monitoring van start van de wilde bijen in Noord-Brabant. In 28 gebieden verspreid over de provincie is in dat jaar bij wijze van nulmeting de wilde bijenfauna onderzocht. Hierbij werden 156 soorten wilde bijen vastgesteld. Meer over de resultaten van die eerste ronde is hier te lezen.  De tweede ronde heeft in 2019 plaatsgevonden en hiervan is nu een tussenrapportage beschikbaar. In dit tweede jaar zijn 165 bijensoorten gevonden....

[Lees verder...]


Bijen in duingebied Meijendel
8 januari 2020. - De duinen zijn van groot belang voor de Nederlandse bijenfauna. Er komen diverse bijensoorten voor die elders in Nederland niet of nauwelijks te vinden zijn. Bij wijzigingen in het duinbeheer is het daarom interessant om te volgen welke effecten deze wijzigingen hebben op de bijenfauna. In het Zuid-Hollandse duingebied Meijendel is per 2019 het begrazingsbeheer gewijzigd. De begrazingsdruk is over het gehele gebied verlaagd en in sommige delen vindt uitsluitend nog &l...

[Lees verder...]