Artikelen

Alle artikelen8 maart 2016. - Verstedelijking zorgt voor een afname in de soortenrijkdom van bloembezoekende insecten. Bovendien verandert de soortensamenstelling ten gunste van een groter aandeel generalisten. Dit zijn in het kort de resultaten van een Frans onderzoek naar de invloed van verstedelijking op bloembezoekende kevers, vliegen, vlinders, bijen en wespen. 

Specialistische bloembezoekers zijn bij verstedelijking in het nadeel ten opzichte van generalisten, zo concluderen de Franse onderzoekers. Als gevolg hiervan treedt homogenisatie op: de verschillen in de bloembezoekersfauna tussen verschillende gebieden worden kleiner. Volgens de onderzoekers verklaart dit misschien de 'vereenvoudiging' van de bloembezoekersfauna in Noordwest-Europa waar eerdere onderzoeksresultaten op wezen.

Lees hier het hele artikel (open access).