Artikelen

Alle artikelen16 december 2017. - Iedereen heeft hommels in de tuin, maar in stedelijk gebied gaat het maar om een beperkte set soorten. Koekoekshommels komen bijvoorbeeld maar weinig voor in stedelijke omgeving. Zeldzame hommelsoorten vinden we in Nederland alleen in grote, afgelegen natuurgebieden. Pools onderzoek toont nu aan dat hommelrijkdom in stedelijk gebied sterk samenhangt met de oppervlakte van groene gebieden binnen die urbane omgeving. Enkele soorten, zoals steen- , akker- en aardhommel, komen overal voor. Andere soorten, waaronder de grashommel en de tweekleurige koekoekshommel, worden alleen gevonden in stedelijk groen met een oppervlakte van minimaal 30 hectare. Voor hommels is dus niet alleen de kwaliteit van de habitat belangrijk, het gaat zeker ook om de kwantiteit!

Lees hier het artikel (open access).