Artikelen

Alle artikelen16 oktober 2019. - De kwaliteit van de insectenfauna in een wegberm hangt in hoge mate af van de kwaliteit van de natuur in de omgeving. Dit is de belangrijkste conclusie die EIS Kenniscentrum Insecten trekt uit een onderzoek naar wegbermen in de provincie Overijssel. In 2019 onderzochten zij 60 bermtransecten op bijen, zweefvliegen, dagvlinders, libellen en sprinkhanen.

De soortensamenstelling in wegbermen bleek sterk samen te hangen met het omliggende landschap en de aanwezigheid van mais. Dit is vooral af te lezen aan de aanwezigheid van zeldzame soorten en soorten van de Rode Lijst. Wegbermen in natuurlijke omgeving herbergen een rijkere insectenfauna dan wegbermen in agrarisch gebied. De soortenrijkdom in agrarisch gebied wordt vooral bepaald door algemene en weinig kritische soorten die ook buiten dit soort landschappen veelvuldig voorkomen en dit geldt nog sterker in gebieden met maisakkers.

De belangrijkste aanbeveling die uit dit onderzoek voortkomt luidt: kies de locaties voor het uitvoeren van ecologisch bermbeheer zorgvuldig, zeker in het geval van een beperkt budget. In een intensief agrarische omgeving is het minder zinvol om te investeren in ecologisch bermbeheer dan in een meer natuurlijke omgeving. 

Download hier het rapport (5 MB).

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden