Artikelen

Alle artikelen1 december 2020. - Zweedse onderzoekers inventariseerden de bijen- en zweefvliegenfauna in tuinen in en rond de stad Malmö. Deze tuinen waren verdeeld over stedelijk en landelijk gebied. In de stedelijke tuinen waren steevast meer soorten solitaire bijen aanwezig dan in de tuinen buiten de stad. Bij hommels en zweefvliegen was echter het omgekeerde te zien: een lagere diversiteit in tuinen in stedelijk gebied. 

Regelmatig zijn er, ook op deze website, berichten te lezen over grote bijendiversiteit in stedelijk gebied. Dit zou tot de onvoorzichtige conclusie kunnen leiden dat verstedelijking gunstig is voor de biodiversiteit. Het Zweedse onderzoek maakt echter duidelijk dat verstedelijking voor andere insecten juist een schaduwzijde heeft. Niet alle insecten profiteren er van, zelfs niet alle bijen. Voor sommige insecten is verstedelijking juist zeer ongunstig. Het is bij inrichting en beheer van stedelijk groen daarom belangrijk, en tot op zekere hoogte ook vaak mogelijk, om rekening te houden met die andere insecten. 

Lees het artikel hier (open access).