Artikelen

Alle artikelen5 februari 2021. - De Gemeente Amersfoort liet in 2020 een inventarisatie uitvoeren van bijen en zweefvliegen op 12 locaties in de stad. Dit leverde 80 soorten bijen en 35 soorten zweefvliegen op. Van de wilde bijen is bijna de helft van de soorten in meer of mindere mate zeldzaam en staan er zeven op de Rode Lijst. Bijzonderheden zijn bedreigde soorten als de donkere zomerzandbij Andrena nigriceps en de bruinsprietwespbij Nomada fuscicornis. Deze inventarisatie geldt als een nulmeting binnen een monitoring die in toekomstige jaren herhaald gaat worden om een vinger aan de pols van de Amersfoortse bijen- en zweefvliegenfauna te houden. 

Lees hier de rapportage.