Bijen

Alle artikelenBijen categorie

20 Rode-Lijstsoorten op 1 hectare
10 november 2022. - De Holthurnsche Hof is een landgoed te Berg en Dal, nabij Nijmegen. Dit gebiedje is voor het tweede jaar op rij gemonitord op het voorkomen van bijen. Gezien de geringe grootte - met slechts 1,2 hectare - heeft het terrein een uitzonderlijk rijke bijenfauna, die de moeite van het behouden meer dan waard is. In totaal zijn in dit kleine gebied 101 soorten bijen waargenomen, waaronder 20 soorten van de Rode Lijst en met twee absolute topsoorten: de gewone langhoornbij Euce...

[Lees verder...]


De eerste veldgids voor de hommels van de Lage Landen
31 oktober 2022. - Met hun aaibare uiterlijk en bonte kleuren behoren hommels tot de meest bekende en geliefde insecten. Tegelijkertijd zijn ze een van de meest bedreigde groepen van bijen. Een complete veldgids voor de Lage Landen was er tot nu toe echter niet. Met het verschijnen van de Veldgids Hommels van Nederland en België is daar nu verandering in gekomen. Door de grote variatie kleurpatronen die hommels tentoonspreiden wordt vaak gedacht dat hommels makkelijk te determin...

[Lees verder...]


Braamtronkenbij bereikt Nederland
20 oktober 2022. - Menigeen heeft ze wel eens gezien: tronkenbijen. Kleine bijtjes die ’s zomers voor een insecten- of bijenhotel vliegen of die zenuwachtig met hun achterlijf trillend stuifmeel op composieten verzamelen. Deze onopvallende bijtjes worden vaak in tuinen in steden en dorpen waargenomen. Nu is echter een nieuwe tronkenbij voor Nederland gevonden.  Vrouwtje braamtronkenbij. Foto: J.T. Smit. Herkenning De braamtronkenbij lijkt sterk op de tronkenbij, maar is k...

[Lees verder...]


Bijenlandschap IJsselmonde van start
10 oktober 2022. - Begin 2022 is een nieuw Bijenlandschap gestart op het eiland IJsselmonde, ten zuiden van Rotterdam. Het doel van het Bijenlandschap is om te zorgen voor meer leefgebied voor wilde bijen en andere dieren. Door samen te werken met de terreineigenaren en -beheerders van het eiland worden steeds meer plekken natuurvriendelijk(er) beheerd. In de laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de achteruitgang van bijen en andere insecten in Nederland. Om het tij te keren...

[Lees verder...]


Zadeldwergzandbij leidt marginaal bestaan
20 juli 2022. - De zadeldwergzandbij is een zeldzame bijensoort. Tot voor kort was ze bekend van slechts drie populaties, twee in Drenthe en één in Zuid Limburg. Vroeger kwam de zadeldwergzandbij algemeen voor op de binnenlandse zandgronden. Afgelopen seizoen is deze bijensoort herontdekt op de Veluwe, maar blijkt daar een marginaal bestaan te hebben. De zadeldwergzandbij is een bijensoort van heide en heischrale graslanden. Deze zandbij is oligolectisch op de plant tormentil. D...

[Lees verder...]


Dode hommels onder lindebomen
12 juli 2022. - In de zomer is het vaak te zien: grote aantallen dode hommels onder lindebomen. Op veel plaatsen in Europa en Noord-Amerika wordt dit verschijnsel al jarenlang gesignaleerd, maar de oorzaken hiervan waren onduidelijk. Predatie, ouderdom, verhongering en giftige lindenectar werden als mogelijke oorzaken genoemd. Noorse onderzoekers publiceren nu de resultaten van een studie waarin elk van deze mogelijke oorzaken werd onderzocht.  In augustus 2018 bezochten de onderzoe...

[Lees verder...]


Geplaatst in: Bijen, Onderzoek, Hommels
Advies honingbijen in Amsterdam
18 mei 2022. - De honingbij is in Amsterdam, net als op veel andere plekken in Nederland, de talrijkste bijensoort. Hoewel in Amsterdam in recente jaren 114 verschillende bijensoorten zijn aangetroffen (zie hier), maakt de honingbij maar liefst 37 % uit van alle bijen die er rondvliegen. De Gemeente Amsterdam vroeg zich af wat dit betekent voor de concurrentiedruk die de honingbijen uitoefenen op de wilde bijen en andere bloembezoekende insecten in de stad. Deze vraag legde d...

[Lees verder...]


SPRING - Onderzoek naar bestuivers in Europa
8 april 2022. - Bestuivers zoals bijen, zweefvliegen en vlinders zijn onmisbaar voor de natuur en onze landbouw. Zonder bestuivers ontstaat schade aan ecosystemen en loopt onze voedselveiligheid gevaar. In dit licht wijst een internationale groep wetenschappers al jaren op de noodzaak van een robuust Europees meetnet voor bestuivers. Daarom is nu SPRING gestart: Strengthening Pollinator Recovery through Indicators and monitoring, een onderzoeksprogramma met partners in bijna alle Europese lidsta...

[Lees verder...]


Bijenhotel next level: de bijenburcht
1 april 2022. - Inmiddels zijn bijenhotels in parken, tuinen en natuurgebieden een vertrouwd gezicht. Doorgaans bestaan deze uit een combinatie van holle stengels en houtblokken met geboorde gaten. Het aantal bijensoorten dat van zulke hotels gebruikmaakt is echter beperkt. Een groot deel van de Nederlandse bijensoorten (circa 80 %) nestelt namelijk in zelfgegraven gangen in de bodem. Om zulke soorten tegemoet te komen kun je nestelheuvels of -dijkjes aanleggen. Maar je kunt het o...

[Lees verder...]


Hoe bereken je Nederlandse bijentrends?
8 maart 2022. - De Nederlandse overheid stelt zich ten doel om door middel van de Nationale Bijenstrategie de afnames van wilde bijen in Nederland om te buigen naar toenames. Dit programma is in 2018 van start gegaan en heeft ijkmomenten in 2023 en 2030. Op die momenten moet duidelijk zijn hoe het gaat met de trends van de meer dan 360 verschillende bijensoorten in Nederland. Maar dat is niet makkelijk te bepalen. Verspreidingsgegevens van bijen worden in Nederland niet op een syste...

[Lees verder...]


Pagina 1 van 32Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste