Artikelen

Alle artikelen7 april 2015. - Amerikaanse onderzoekers onderzochten gedurende drie seizoenen de relatieve bijdragen van honingbijen en wilde bijen aan de bestuiving van appels in 21 Noord-Amerikaanse boomgaarden. Zij vonden geen hogere appelproductie in boomgaarden met honingbijen, terwijl de appelproductie wel toenam naar mate er meer verschillende soorten wilde bijen in de boomgaarden rondvlogen. Verder zagen zij dat honingbijen vooral foerageerden op plekken met een hoge bloemdichtheid, terwijl wilde bijen ook foerageerden op meer geïsoleerde bloemen. De onderzoekers concluderen dat wilde bijen voor de appelbestuiving niet vervangen kunnen worden door honingbijen. Lees het hele artikel of lees een samenvatting van het onderzoek in een nieuwsbericht van de Europese Commissie. Meer over het relatieve belang van wilde bijen ten opzichte van honingbijen voor bestuiving van gewassen vindt u hier.