Maaien

Alle artikelen11 december 2020. - Noorse biologen voerden een experiment uit met verschillende vormen van vegetatiebeheer onder hoogspanningsleidingen, waarbij ze het effect op de hommelpopulatie onderzochten. De volgende drie beheervormen werden onderzocht: 1. maaien van houtige struik- en boomopslag zonder afvoer van het houtige maaisel; 2. maaien van houtige struik- en boomopslag met afvoer van het houtige maaisel; 3. niet maaien van de houtige opslag. De resultaten laten zien dat hommels profiteerden van het maaien van de houtige opslag, maar dat het niet uitmaakte of het houtige maaisel bleef liggen of werd afgevoerd. Dit gold ook voor langtongige en laat in het seizoen actieve hommelsoorten, die vanuit beschermingsoogpunt meer aandacht verdienen. Daarnaast stelden de onderzoekers een positief verband vast tussen de aanwezigheid van hommels en de diversiteit aan bloeiende kruiden. 

Als kanttekening bij dit onderzoek kan opgemerkt worden dat solitaire bijen - evenals andere insectengroepen - mogelijk anders op de verschillende onderzochte beheervormen reageren dan hommels. Dit is in dit onderzoek echter niet onderzocht.

Lees het artikel hier (open access).