Beleid

Alle artikelen28 juni 2021. - De heidehommel en de ericabij zijn zeldzame en bedreigde soorten van natte landschappen op zandgronden. Deze landschappen staan in Nederland sterk onder druk en daarom krijgen zij aandacht binnen het Kenniswerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) van de Nederlandse overheid. In dit verband is nu een rapportage verschenen waarin knelpunten voor kenmerkende en bedreigde insecten van 'natte zandlandschappen' worden benoemd. Dit betreft drie soorten dagvlinders en de twee genoemde bijensoorten. 

Ecologie en verspreiding van de heidehommel en de ericabij worden uitgebreid besproken in de rapportage. Vervolgens worden hieruit lessen getrokken voor beheer en bescherming van deze soorten, alsmede voor systeemherstel van het natte zandlandschap.

Lees de rapportage hier.