Bestuiving

Alle artikelen26 november 2021. - Deense biologen onderzochten tussen 2004 en 2014 de vegetatie van 244 graslanden in Denemarken. Analyse van de gegevens wees uit dat plantensoorten die door insecten bestoven worden in alle graslandtypen achteruit zijn gegaan. Windbestoven plantensoorten zijn daarentegen niet achteruitgegaan. Plantensoorten die gespecialiseerde bestuivers nodig hebben voor hun bestuiving zijn nog sterker achteruitgegaan dan andere plantensoorten. 

De onderzoekers signaleren een neerwaartse spiraal: bestuivende insecten gaan achteruit als gevolg van een achteruitgaande flora, en de insectbestoven flora gaat achteruit als gevolg van een achteruitgaande bestuiversfauna.

Lees het artikel hier.