Artikelen

Alle artikelen1 april 2022. - Inmiddels zijn bijenhotels in parken, tuinen en natuurgebieden een vertrouwd gezicht. Doorgaans bestaan deze uit een combinatie van holle stengels en houtblokken met geboorde gaten. Het aantal bijensoorten dat van zulke hotels gebruikmaakt is echter beperkt. Een groot deel van de Nederlandse bijensoorten (circa 80 %) nestelt namelijk in zelfgegraven gangen in de bodem. Om zulke soorten tegemoet te komen kun je nestelheuvels of -dijkjes aanleggen. Maar je kunt het ook grootser aanpakken en een bijenburcht bouwen. 

De Gemeente Utrecht liet een handreiking opstellen voor het bouwen van zo'n bijenburcht, compleet met voorbeelden en een stappenplan. Hiermee kunnen gemeenten, beheerders en tuinbezitters zelf aan de slag om nestelplekken voor bijen te maken. 

Download hier de handreiking van de Gemeente Utrecht.