Nieuwsartikelen Nationale Bijenstrategie

Nationale bijenstrategie: alle nieuwsartikelenSuccesvol initiatief van The Pollinators: meer dan 1500 voedselbanken voor bijen!
Een voedselbank voor bijen: dat is het initiatief van partner The Pollinators speciaal voor de Nationale Zaaidag op 22 april. Tienduizenden mensen zaaien dan bloemen voor bijen en andere bestuivers. Kijk welke voedselbank bij jou in de buurt zit en haal je gratis bloemzaadjes af. Waarom een voedselbank? Steeds meer bijen leven onder de armoedegrens. Het lukt ze niet goed om aan voldoende en gevarieerd voedsel te komen. The Pollinators willen de bijen helpen en doen daarom mee met de campagn...

[Lees verder...]


Nieuw boek: bijen in stad en dorp
'Bijen in stad en dorp' is een nieuw boek over de bijenfauna van stedelijke gebieden. De afdeling Hymenoptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging maakte dit speciale themanummer. Onder andere Naturalis, EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting werkten hieraan mee. In dit themanummer vind je veel informatie en tips voor bijvriendelijk beheer. Rol van steden en dorpen Een stedelijke gemeente kan een belangrijk woongebied zijn voor insecten zoals wilde bijen. Dit is ie...

[Lees verder...]


Bijenlint in de bollenstreek van start
Op 16 maart ging het Bijenlint in de Bollenstreek van start. Een bijenlint bestaat uit zoveel mogelijk stukken grond aan elkaar met bijvriendelijke beplanting. Dit lint van groen moet zorgen dat bijen en andere bestuivers meer kans hebben om te overleven. Rabobank, Naturalis en Omgevingsdienst West-Holland namen het initiatief voor dit bijenlint. Deelnemers uit de Bollenstreek richten een stukje grond bijvriendelijk in op hun terrein en plaatsen een bijenhotel. Dit doen ze op verschillende pl...

[Lees verder...]


Terugkijken: vraaggesprek Nationaal Strategisch Plan uit de BoerenNatuurweek
In de workshop Nationaal Strategisch Plan van eind maart ging Evelien Verbij, directeur van BoerenNatuur, in gesprek met: Annette Pancras, programmamanager GLB/Groen-blauw architectuur Aard Mulders, beleidsadviseur van het LNV Jetze Genee, projectleider Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), GLB-NSP bij de Provincie Friesland Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: de succesfactoren voor eco-regelingen, doelen van het ANLb en het budget wat daarvoor nodig is en de rol van coll...

[Lees verder...]


 Stel je ideale ‘Bed & Breakfast’ voor bestuivers samen met deze webtools
Wageningen University & Research en Naturalis Biodiversity Center ontwikkelden samen 2 webtools: Bloeibogen.nl en hulpvoorbestuivers.nl. Deze tools helpen je om bestuivers te beschermen. Je kunt hiermee namelijk een succesvol 'Bed & Breakfast' voor hen ontwikkelen. Maatwerk is daarbij heel belangrijk. De tools geven daarom tips per terrein en regio. Deze tips sluiten aan bij de wensen van bijensoorten die op die plekken (kunnen) voorkomen. Zo helpen de tools je bij ...

[Lees verder...]


Deltadijken als bijenparadijs
De afgelopen jaren zijn dijken bekend geworden als waardevol leefgebied voor insecten en andere ongewervelden. Op dijken werd namelijk een aantal bijzondere soorten gevonden. Een uitgebreid onderzoek naar insecten op dijken ontbrak nog. Daarom is in 2020 het project ‘Rijke Dijken van de Delta’ opgestart vanuit het EIS Kenniscentrum Insecten en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Tijdens het project brengt men de ecologische waarden van slaperdijken in het zuidwest...

[Lees verder...]


Wereldwijd netwerk Promote Pollinators voor een betere bescherming van bestuivers
Wereldwijd zetten verschillende landen en organisaties zich in voor bescherming van bestuivers. Maar hoe kunnen ze deze kennis met elkaar delen? Hoe zetten ze zich samen in voor bestuivers? Het antwoord hierop was de oprichting van het Promote Pollinators netwerk in 2016. Hierin werken verschillende landen en organisaties samen aan een betere bescherming van bestuivers. We stelden een aantal vragen aan Martijn Thijssen, secretaris van het netwerk.  Ontstaan en activiteiten De resultaten...

[Lees verder...]


Noodzaak gebiedsgerichte benadering voor meer (bijen)biodiversiteit
Binnen het Zuid-Limburgse initiatief Boshommellandschap Geuldal werken 12 partijen samen aan bij-vriendelijk beheer van het Geuldal. Dat is een uniek, afwisselend gebied met veel voor Nederland zeldzame bijensoorten. Doel van het initiatief is het stimuleren van meer en verschillende soorten bijen. Ze nemen hiervoor landschapsbrede maatregelen, waardoor de biodiversiteit waarschijnlijk toeneemt. Wageningen University & Research meet de effecten van het beheer. Kort geleden verscheen een w...

[Lees verder...]


Nationale Bijentelling op 17 en 18 april: tel jij ook mee?
Wil je meer weten over de bijen en bijen helpen? Schrijf je dan in voor de Nationale Bijentelling. Hiermee help je direct mee aan landelijk bijenonderzoek. Onderzoekers zien zo waar verschillende soorten voorkomen en of ze in aantal toe- of afnemen. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.Iedereen kan meedoenOok als je niet zoveel weet van bijen, kun je helpen tellen. In je tuin kun je maar liefst 16 bijensoorten tegenkomen. D...

[Lees verder...]


Resultaten onderzoek hommels in verschillende graslandtypen
EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting onderzochten in het project ‘Weide Hommelrijk’ de hommelrijkdom in Nederlandse graslanden. Daarnaast keken ze welk effect het beheer van graslanden heeft op hommelrijkdom. Deze kennis is namelijk nodig voor herstel van hommelpopulaties in Nederlandse graslanden.  Hommels hebben het moeilijk in ons land. Ze leven in bloemrijke graslanden, maar deze zie je steeds minder. Ook hierdoor neemt het aantal verschillende hommelsoorten ...

[Lees verder...]


Pagina 10 van 13Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  Volgende   Laatste