Nieuwsartikelen Nationale Bijenstrategie

Nationale bijenstrategie: alle nieuwsartikelenNationale Bijenstrategie zet Theory of Change in om haar doelen te bereiken
Krachten verenigen om samen de bijen en andere bestuivers in Nederland te helpen. Dat is waar de Nationale Bijenstrategie zich samen met haar ruim 80 partners voor in zet. Om dat te bereiken zijn strategieën en een beeld van de verwachte resultaten nodig. Hoe kan iedere partner hieraan bijdragen? En welke partners zijn nog noodzakelijk? Een Theory of Change maakt dit hele proces overzichtelijk. Hoe ziet dat eruit voor de Nationale Bijenstrategie? " Marten Schoonman (Naturalis Biodiversi...

[Lees verder...]


Terugblik Bijensymposium 2020
Op 17 september 2020 organiseerden het Citaverde College en de Provincie Limburg het vijfde Bijensymposium: Bijen en buitengebied. Bijen en andere bestuivende insecten hebben het na 7 jaar nationaal beleid nog steeds moeilijk, vooral in het buitengebied. Dit vraagt om duurzame en grotere aanpassingen. In verschillende workshops en presentaties ging men hierover in gesprek. Deze werden onder andere verzorgd door partners van de Nationale Bijenstrategie. Volgend jaar neemt de Limburgse Land- en Tu...

[Lees verder...]


Pilot Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit in Flevoland
In Flevoland ging half augustus de pilot ‘aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit’ van start. Hierin gaan boeren aan de slag met een ander slootkantenbeheer. Gefaseerd maaien en afvoeren van maaisel zorgen voor meer planten rondom slootkanten. En daardoor meer en andere insecten. Deze pilot geeft invulling aan het landelijke en provinciale Actieplan Biodiversiteitsherstel en de Nationale Bijenstrategie in de provincie Flevoland. Het agrarisch gebied in Flevoland lijkt g...

[Lees verder...]


Potentie van bloemrijke bermen als nestelplek voor wilde bijen
Naast zorg voor voldoende voedsel (bloemen) draagt het creëren van voldoende geschikte nestlocaties bij aan het verbeteren van het leefgebied van de wilde bij. Het overgrote deel van de Nederlandse wilde bijensoorten maakt een ondergronds nest en heeft dus geen baat bij de bekende bijenhotels. Nieuw onderzoek van Wageningen Environmental Research geeft meer inzicht in de factoren die bepalen in hoeverre bloemrijke grasstroken, zoals wegbermen, geschikt zijn als nestelplek. Download hier het ra...

[Lees verder...]


Save the date: Bijensymposium op 17 september 2020
Op donderdag 17 september 2020 vindt het Bijensymposium plaats, georganiseerd door het Citaverde College en de Provincie Limburg. Het thema is: Bijen en Buitengebied. Na zeven jaar nationaal bijenbeleid hebben bijen en andere bestuivers het nog steeds moeilijk, vooral in het buitengebied. De Nationale Bijenstrategie is daarom bezorgd dat ze haar doelen niet behaalt. Wat is nodig om deze wel te behalen? Een overgang van kleine proefprojecten naar duurzame en grootschalige aanpassingen. ...

[Lees verder...]


Help jij mee met hommels tellen?
Naturalis is op zoek naar mensen die mee willen helpen met hommels tellen tot 30 september 2020. De gegevens van de telling geven inzicht in trends over hoe het met de Nederlandse bijen gaat. Door een meetnet op te zetten voor de meest toegankelijke en opvallende bijengroep, de hommels, komt er inzicht in de veranderende patronen van verspreiding en aantallen. Iedereen kan meedoen. We vragen alleen enige kennis van hommels en de mogelijkheid om ten minste één keer per maand een half uurtje vr...

[Lees verder...]


Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?
De financiële sector loopt risico’s door biodiversiteitsverlies. Dit komt uit onderzoek van de Nederlandse Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ze brachten de risico’s van biodiversiteitsverlies voor de sector in beeld. Beide organisaties raden financiële instellingen aan om deze risico’s op tijd in kaart te brengen. Nederlandse financiële instellingen financieren wereldwijd voor 510 miljard euro bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van een...

[Lees verder...]


Groene Cirkel Bijenlandschap op lijst voor internationale erkenning
Op 24 juni is de eerste stap gezet om het Groene Cirkel Bijenlandschap internationaal te laten registreren als bijzonder gebied voor de biodiversiteit. Ook wel een Verified Conservation Area genoemd (VCA). Berend Potjer, gedeputeerde Natuur voor de Provincie Zuid-Holland, zette daarvoor zijn handtekening.   Wat is het Groene Cirkel Bijenlandschap? Dit is het gebied rondom Leiden en loopt van Den Haag tot en met de Bollenstreek en van Nieuwkoop tot de kust. Hierin werken overheden, boere...

[Lees verder...]


Bij-vriendelijke partner in de kijker
De Nationale Bijenstrategie is weer een partner rijker. Namens Witteveen Groenprojecten en Advies, in het Friese Dronryp, heeft Lisa van Dijk de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Wij stelden haar vier vragen over de bijdrage van Witteveen Groenprojecten en Advies. Op welke manier draagt Witteveen Groenprojecten en Advies bij aan de Nationale Bijenstrategie?   Het viel ons op dat er in onze naaste leefomgeving nog veel verbeterd kan worden, zowel voor de bijen als de biodiversi...

[Lees verder...]


Jaarlijkse Nationale Bijentelling 2020: honingbij opnieuw meest getelde bij
11 mei 2020 Tijdens de jaarlijkse Nationale Bijentelling, die eind april plaatsvond, namen een recordaantal mensen deel.  Wegens de Corona-maatregelen, mochten mensen dit jaar alleen tellen in de eigen tuin of balkon. Meer dan 10.000 mensen deden mee en samen telden ze meer bijen dan eerdere jaren, ruim 136.000. Dat komt neer op gemiddeld 14 bijen per tuin of balkon. Dorien Ackerman, Directeur Campagnes van Natuur & Milieu is erg blij met de bijdrage van alle tellers. “We wi...

[Lees verder...]


Pagina 12 van 13Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  Volgende   Laatste