Nieuwsartikelen Nationale Bijenstrategie

Nationale bijenstrategie: alle nieuwsartikelenPartner de Vlinderstichting werkt samen met branchevereniging Cascade aan de Roadmap to Pollinators’ Paradise. Dit is een soort stappenplan waarmee grondbeheerders natuurgebieden langs Nederlandse rivieren bestuiversvriendelijk kunnen inrichten.Bron: Cascade - Bloemen bij  rivieroever

Cascade is de branchevereniging voor bedrijven die delfstoffen winnen voor de betonindustrie en de bouw. Deze delfstoffen komen onder andere uit de rivieren.

Meer biodiversiteit door delfstoffenwinning
De winning van delfstoffen zorgt voor een ruimtelijke ingreep in het landschap. Maar onderzoek van de Wageningen Universiteit en de Vlinderstichting laat zien dat de natuur hierdoor juist sterk kan verbeteren. Zij onderzochten de meerwaarde van delfstoffenwinning voor de natuur in opdracht van het LIFE IP Deltanatuur project 'Delfstofwinning en natuur'.

Roadmap to Pollinators’ Paradise
Door deze positieve resultaten wilde Cascade meer doen. Samen met de Vlinderstichting bedachten ze de Roadmap to Pollinator's Paradise. Een praktische inrichtingstool voor bestuivers in de gebieden na delfstoffenwinning.

Life IP Deltanatuur interviewde de directeur van Cascade, Leonie van der Voort. Lees het hele interview op de website van LIFE IP Deltanatuur.