Algemene informatie

Wat is de nationale bijenstrategie

Bed and breakfast for bees
Voedsel en een plek om te nestelen, dat is het belangrijkste voor bijen. In Nederland is nu te weinig eten en te weinig geschikte ruimte om te nestelen. Hierdoor zijn er steeds minder bijen. In de Nationale Bijenstrategie gaan we ervan uit dat een betere leefomgeving voor bijen ook andere bestuivers trekt. Zo moet Nederland ook weer aantrekkelijker worden voor bijvoorbeeld zweefvliegen en vlinders.
 

Waarom een speciale strategie voor bestuivers?
Bestuivers hebben een belangrijke functie. Zonder bestuiving kunnen veel planten en voedselgewassen niet groeien. Bestuivers bestuiven zo’n 85% van de planten in de natuur. Ze helpen ook mee in de land- en tuinbouw. Ongeveer 75% van onze voedselgewassen heeft bestuiving nodig. Het is dus slecht voor de natuur en voor ons als er te weinig bestuivers zijn.
 

Het doel van de Nationale Bijenstrategie
In 2030 zijn er meer bestuivers in Nederland die meer bloemen en planten bestuiven. Dat is het doel van de Nationale Bijenstrategie. We willen dit doel halen door samen te werken en kennis te delen met een groot netwerk. In de strategie staan meetbare doelen.

In 2023 kijken we of we goed op weg zijn, zodat er in 2030:

  • minimaal 50% meer bijensoorten zijn die in aantallen groeien of minimaal gelijk blijven. Het beginpunt voor deze meting is het aantal bijen in 2018.
  • een duidelijke verbetering is in de verspreiding van bijen over heel Nederland. De verspreiding in 2012 is het beginpunt voor deze meting.
  • in 90% van de gevallen geen probleem is met de bestuiving van voedselgewassen en wilde planten. Het beginpunt voor deze meting is de bestuiving in 2018.
     

Wat doen we?
De Nationale Bijenstrategie heeft veel partners. Deze partners voeren projecten uit om de doelen te halen. De projecten richten zich allemaal op een of meer van deze subdoelen:

  • meer aanbod van voedsel en nestelplaatsen (meer biodiversiteit);
  • de leefomgeving van bijen in agrarische gebieden verbeteren (wisselwerking tussen landbouw en natuur);
  • kennis delen over en samen werken aan de verbetering van de gezondheid van honingbijen.

Meer informatie over de projecten vind je op Projecten voor bijen.
 

Wie doen er mee?
De Nationale Bijenstrategie is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Samen met meer dan 80 partners heeft LNV een handtekening gezet onder de strategie. Daar zitten grote partners bij, maar ook kleinere organisaties doen mee. Dit zijn bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met natuur, bestuivers en landbouw. Je vindt de complete lijst met partners onder Publicaties.
 

Meer informatie
Heeft jouw vereniging, stichting of organisatie interesse om partner te worden? Mail voor meer informatie gerust naar Nicky Kruizinga.