Nieuwsartikelen Nationale Bijenstrategie

Nationale bijenstrategie: alle nieuwsartikelenArtikelen oktober 2020

De Theory of Change voor de Nationale Bijenstrategie is klaar!
Beste partners van de Bijenstrategie, In januari 2018 startte de Nationale Bijenstrategie. Dit belangrijke project moet zorgen voor meer bijen en andere bestuivers. Nu en in de toekomst. Veel maatschappelijke partijen en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, zetten hun handtekening onder de strategie. Alle partners startten daarna projecten voor meer bijen en andere bestuivers. LNV wilde graag weten of we hiermee de doelen uit de strategie gingen halen. ...

[Lees verder...]


Nationale Bijenstrategie zet Theory of Change in om haar doelen te bereiken
Krachten verenigen om samen de bijen en andere bestuivers in Nederland te helpen. Dat is waar de Nationale Bijenstrategie zich samen met haar ruim 80 partners voor in zet. Om dat te bereiken zijn strategieën en een beeld van de verwachte resultaten nodig. Hoe kan iedere partner hieraan bijdragen? En welke partners zijn nog noodzakelijk? Een Theory of Change maakt dit hele proces overzichtelijk. Hoe ziet dat eruit voor de Nationale Bijenstrategie? " Marten Schoonman (Naturalis Biodiversi...

[Lees verder...]


Terugblik Bijensymposium 2020
Op 17 september 2020 organiseerden het Citaverde College en de Provincie Limburg het vijfde Bijensymposium: Bijen en buitengebied. Bijen en andere bestuivende insecten hebben het na 7 jaar nationaal beleid nog steeds moeilijk, vooral in het buitengebied. Dit vraagt om duurzame en grotere aanpassingen. In verschillende workshops en presentaties ging men hierover in gesprek. Deze werden onder andere verzorgd door partners van de Nationale Bijenstrategie. Volgend jaar neemt de Limburgse Land- en Tu...

[Lees verder...]


Pilot Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit in Flevoland
In Flevoland ging half augustus de pilot ‘aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit’ van start. Hierin gaan boeren aan de slag met een ander slootkantenbeheer. Gefaseerd maaien en afvoeren van maaisel zorgen voor meer planten rondom slootkanten. En daardoor meer en andere insecten. Deze pilot geeft invulling aan het landelijke en provinciale Actieplan Biodiversiteitsherstel en de Nationale Bijenstrategie in de provincie Flevoland. Het agrarisch gebied in Flevoland lijkt g...

[Lees verder...]