Nieuwsartikelen Nationale Bijenstrategie

Nationale bijenstrategie: alle nieuwsartikelenDe snelle klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit merken we allemaal. Tuinbranche Nederland onderneemt actie en bedacht hiervoor Groene Klimaatpleinen voor tuincentra. Bij dit plein krijgen bezoekers informatie en inspiratie voor het vergroenen van hun tuin. Zo maakt Tuinbranche Nederland het leuk en makkelijk om bij te dragen aan een betere leefomgeving. Op dit moment zijn er al 27 klimaatpleinen en volgBron: Tuinbranche Nederland - Groene Klimaatplein in tuincentrumen er dit jaar nog meer.

Bezoekers krijgen informatie en advies over vier onderwerpen:

  1. groene daken
  2. water in de tuin
  3. tegel eruit! Wat erin?
  4. de levende tuin

Samenwerking is belangrijk
Het Groene Klimaatplein is een samenwerking tussen tuincentrum, (lokale) overheid, natuurorganisaties en het bedrijfsleven. Het Groene Klimaatplein blijkt een goed middel om deze partijen bij elkaar te brengen. Samen werken we aan een groene en gezonde leefomgeving.

Bekijk de flyer (pdf bestand) over Groene Klimaatpleinen op de website van Tuinbranche Nederland.