Bijenwebsites

Andere websites over bijen

Hieronder staat een selectie van andere websites met informatie over Nederlandse bijen.

Wildebijen - Uitgebreide website met veel informatie over de levenswijzen van de afzonderlijke bijensoorten. Met veel foto's en een aantal determinatiesleutels.

Bijenhelpdesk - Website van Arie Koster met veel informatie ten behoeve van bijvriendelijke inrichting en beheer. 

DeNederlandseBijen - Website van Arie Koster met informatie per bijensoort 

Bijenlint - Informatie van de Bijenstichting om van Nederland weer een geschikte verblijfplaats voor bijen te maken.