Bijenwebsites

Andere websites over bijen

Hieronder staat een selectie van andere websites met informatie over Nederlandse bijen.

Wildebijen - Uitgebreide website met veel informatie over de levenswijzen van de afzonderlijke bijensoorten. Met veel foto's en een aantal determinatiesleutels.

Bijenhelpdesk - Website van Arie Koster met veel informatie ten behoeve van bijvriendelijke inrichting en beheer. 

DeNederlandseBijen - Website van Arie Koster met informatie per bijensoort 

Bijenlint - Informatie van de Bijenstichting om van Nederland weer een geschikte verblijfplaats voor bijen te maken.

 

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden