Wilde bijen

Wat zijn wilde bijen?

Uit Nederland zijn circa 360 soorten bijen bekend. Slechts één hiervan is de bekende honingbij. Dit is een beetje een apart geval, want deze komt in Nederland niet of nauwelijks in het wild voor. De honingbij wordt door imkers gehouden in bijenkasten en is daarom niet echt als een wilde diersoort te beschouwen. De overige bijensoorten beschouwen we wel als 'wilde' bijen, omdat zij niet door de mens verzorgd worden. Deze website gaat over die wilde bijen. Wilde bijen zijn zeer divers in uiterlijk en levenswijze. Van kleine, zwartglimmende maskerbijtjes tot grote, harige hommels. Van nesten in holle braamstengels tot zelfgegraven gangenstelsels in de grond. Sommige soorten verzamelen stuifmeel van elke bloem die ze tegenkomen, andere zijn kieskeurig en lusten uitsluitend stuifmeel van bijvoorbeeld klokjes, heggenrank of ogentroost.

Via onderstaande pagina's kun je meer te weten komen over het leven van de Nederlandse wilde bijen en over hoe je ze kunt herkennen.

·         Bijenportretten

·         Een bijenleven

·         Bijen en bloemen

·         Nestelplaatsen

·         Koekoeksbijen

·         Herkenning en determinatie

·         Informatie per soort

·         Andere websites over bijen

 

 

 

 


Wilde bijen zorgen zelf voor een nestruimte, bijvoorbeeld door deze in de bodem uit te graven. Foto Pieter van Breugel.


Honingbijen leven in Nederland vrijwel uitsluitend in bijenkasten van imkers. Foto Pieter van Breugel.

 

 

 

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden