Gasten van bijenhotels

Gasten van bijenhotels

Pieter van Breugel 2014 (2e druk 2017, 3e druk 2019)

Dit boekwerk beschrijft in detail hoe je een bijenhotel kunt maken en aan welke eisen het moet voldoen. Ook beschrijft het uitvoerig welke 'gasten' er in komen logeren. Diverse soorten bijen en graafwespen bouwen er hun nestjes in, en daar komen weer verschillende roofdieren en parasieten op af. Dit levert vele uren kijkplezier op, en dat in eigen tuin!

Via onderstaande knoppen is het boek (3e druk) op drie manieren te raadplegen: online (Lees boek), als PDF van het hele boek (Download) en in PDF van de afzonderlijke hoofdstukken (Losse hoofdstukken). Let op: de afzonderlijke hoofdstukken hebben een hogere resolutie (dus betere fotokwaliteit) dan de PDF van het gehele boek. Om eventueel als print toe te voegen aan de boekversie is bij de losse hoofdstukken nu achteraan ook een index toegevoegd voor de druk van 2019, maar die is ook vrijwel helemaal bruikbaar voor eerdere drukken.

Lees boek Download

Losse hoofdstukken

Een gedrukt exemplaar (3e druk uit 2019) is voor € 27,50 (exclusief verzendkosten) te bestellen via eis@naturalis.nl

Vind hier een lijstje met errata op de eerste druk van Gasten van bijenhotels (2014). Deze errata zijn verwerkt in de licht herziene tweede en derde druk (2017, 2019).

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden