Gasten van bijenhotels

Gasten van bijenhotels

Pieter van Breugel 2014 (2e druk 2017, 3e druk 2019)

Dit boekwerk beschrijft in detail hoe je een bijenhotel kunt maken en aan welke eisen het moet voldoen. Ook beschrijft het uitvoerig welke 'gasten' er in komen logeren. Diverse soorten bijen en graafwespen bouwen er hun nestjes in, en daar komen weer verschillende roofdieren en parasieten op af. Dit levert vele uren kijkplezier op, en dat in eigen tuin!

Via onderstaande knoppen is het boek (3e druk) op drie manieren te raadplegen: online (Lees boek), als PDF van het hele boek (Download) en in PDF van de afzonderlijke hoofdstukken (Losse hoofdstukken). Let op: de afzonderlijke hoofdstukken hebben een hogere resolutie (dus betere fotokwaliteit) dan de PDF van het gehele boek. Om eventueel als print toe te voegen aan de boekversie is bij de losse hoofdstukken nu achteraan ook een index toegevoegd voor de druk van 2019, maar die is ook vrijwel helemaal bruikbaar voor eerdere drukken.

Lees boek Download

Losse hoofdstukken

Een gedrukt exemplaar (3e druk uit 2019) is voor € 27,50 (exclusief verzendkosten) te bestellen via eis@naturalis.nl

Vind hier een lijstje met errata op de eerste druk van Gasten van bijenhotels (2014). Deze errata zijn verwerkt in de licht herziene tweede en derde druk (2017, 2019).