Een landelijk Meetnet Hommels

  

Het is bekend dat het niet goed gaat met de Nederlandse bijen. Maar hoe de trends zich precies ontwikkelen weten we niet. Alleen door op een gestandaardiseerde manier te tellen kunnen we betrouwbare uitspraken doen over trends. Zulke telgegevens zijn voor bijen niet beschikbaar. Door een meetnet op te zetten voor de meest toegankelijke en opvallende bijengroep - de hommels - kunnen we beter inzicht verkrijgen in de veranderende patronen van verspreiding en aantallen. Het Meetnet Hommels is gebaseerd op het reeds bestaande meetnet dagvlinders van De Vlinderstichting. Voor het tellen van hommels wordt een sterk gelijkende methode gebruikt en de gegevens worden op dezelfde plek doorgegeven.

Klik hier voor uitgebreidere achtergrondinformatie.

EXCURSIES

Hommelexcursies voor tellers Meetnet hommels

Er zijn voor dit jaar nog geen excursies gepland (maar check deze pagina voor de meest actuele informatie):

Aanmelden: meetnethommels@naturalis.nl

Hommels tellen

Onderstaande informatie is een samenvatting. Klik hier voor uitgebreidere informatie over de routes en de telmethode.

Hommels tellen
Er kan geteld worden vanaf 1 maart tot 30 september. Het tellen mag zo vaak als u wilt maar tenminste één keer per maand, anders zijn de gegevens nauwelijks bruikbaar. De routes zijn tenminste 350 en maximaal 1000 meter lang, en zijn opgedeeld in secties van 50 m. Elke sectie moet afzonderlijk geteld worden, waarbij u hommels telt die zich tot 2,5 m links en rechts van u of tot 5 m voor u bevinden. De hommels kunnen, afhankelijk van uw kennisniveau, geteld worden tot op soort of als “hommel onbekend”. Na een telling geeft u de gegevens door via meetnet.vlinderstichting.nl.

Protocol

  • Transect minimaal 350 en maximaal 1000 meter, onderverdeeld in secties van 50 meter
  • Hommels worden geteld per sectie
  • Minimaal één keer per maand tellen, vaker mag
  • Vanaf 1 maart tot 30 september
  • Alleen tellen bij goed weer
  • Tellen mag per soort* of alles als hommel onbekend
  • Gegevens worden doorgegeven via meetnet.vlinderstichting.nl

* in overleg met de coördinator.

Klik hier voor uitgebreidere informatie over de routes en de telmethode.

Bekijk hier een filmpje over het tellen van hommels: 

Aanmelden

Iedereen kan meedoen. De enige randvoorwaarden zijn een basale kennis van hommels en de mogelijkheid om ten minste één keer per maand tussen maart en september een half uurtje vrij te maken voor een telling. Kies een geschikte plek bij u in de buurt waar een hommelroute met een lengte van tenminste 350 meter kan liggen, of ga hommels tellen langs uw vlinderroute. Aanmelden kan door een emailtje te sturen naar dit adres. We maken dan een afspraak om de route uit te zetten en alles door te spreken. 

Klik hier voor uitgebreide informatie over aanmelden.

De handleiding op deze pagina is ook in PDF-vorm te downloaden

(Een papieren versie is momenteel nog niet beschikbaar.)