Bijenportretten

Elke van de circa 360 Nederlandse bijensoorten heeft een uniek uiterlijk en een unieke levenswijze. Het voert te ver om deze hier allemaal uitgebreid te beschrijven. In onderstaande Bijenportretten is meer te lezen over een aantal groepen bijen, die samen een goed beeld schetsen van de diversiteit van de Nederlandse bijenfauna. In het boek De Nederlandse bijen is informatie over de levenswijze en verspreiding van elke soort afzonderlijk te vinden.

Zandbijen

Behangersbijen

Groefbijen

Maskerbijen

Grote wolbij

Hommels

Klokjesbijen

Sachembij

Metselbijen

Koekoeksbijen

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden