Bijenportretten

Elke van de circa 360 Nederlandse bijensoorten heeft een uniek uiterlijk en een unieke levenswijze. Het voert te ver om deze hier allemaal uitgebreid te beschrijven. In onderstaande Bijenportretten is meer te lezen over een aantal groepen bijen, die samen een goed beeld schetsen van de diversiteit van de Nederlandse bijenfauna. In het boek De Nederlandse bijen is informatie over de levenswijze en verspreiding van elke soort afzonderlijk te vinden.

Zandbijen

Behangersbijen

Groefbijen

Maskerbijen

Grote wolbij

Hommels

Klokjesbijen

Sachembij

Metselbijen

Koekoeksbijen