Nieuws en publicaties

Nieuws

september 2023. - Binnendijken barstensvol bijen en andere beestjes

oktober 2023. - Vroege Vogels TV: Volop natuur op de dijken van Hollands Diep

mei 2022. - Vroege Vogels: Dijken in de podcast 'Help de wilde bij'

juni 2021. - Dagblad Trouw: De koe, de dijk en de bij

januari 2021. - Deltadijken blijken bijenparadijs

maart 2020. - Zoek mee naar oliekevers

januari 2019. - Bijzondere beestjes in het Buijtenland van Rhoon

november 2017. - Verdwenen gewaande kraagbloedbij teruggevonden

Publicaties

Godijn, N., L. Slikboer, M. de Neef, N. Wermeester & M. Börger 2024. Natuurschoon op de dijken rond Rhoon. - Natuurvereniging IJsselmonde en Vereniging De Carnisse Grienden.

Slikboer, L. & N. Godijn 2023. Binnendijken Delta waardevol leefgebied voor insecten. - De Levende Natuur 124(5): 204-208

Godijn, N. & L. Slikboer 2023. Nestaggregaties van bijen op primaire waterkeringen. - Hymenovaria 27: 12-14. 

Godijn, N. & L. Slikboer 2022. Gewone oliekevers rond het eiland Wieringen. - De Meerkoet 2022(1): 26-29.

Slikboer, L. & N. Godijn 2022. Rijke dijken: leefgebied voor plant en dier. - Licht op Groen voorjaar 2022: 6-8.

Slikboer, L. & N. Godijn 2022. Rijke Dijken van de Delta: Insecten op binnendijken. - EIS-rapport 2022-01. 

Godijn, N. & L. Slikboer 2021. Natuurschoon op binnendijken en enkele praktijkvoorbeelden op Goeree-Overflakkee. - In de Branding 2021(2): 1-2.

Slikboer, L. 2021. Bonte oliekevers van het Zeeuws Genootschap. - Zeeland 30(2): 80-83.

Slikboer L. 2021. Oliekevers in de Oude Koedood. - Straatgras 33(1): 17.

Lugtenburg, J. 2021. De verspreiding en habitatkarakteristieken van de gewone oliekever rond het Haringvliet. - Stagerapport.

Slikboer, L. & N. Godijn 2020. Bijen op Zuid-Hollandse dijken. - Hymenovaria 21: 67-69.

Ciliberti P., M. d’Oliveira, L. Slikboer & R. Szadziewski 2020. An update of the Forcipomyiinae fauna of the Netherlands. - Nederlandse Faunistische mededelingen 54: 108-114. 

Godijn, N. & L. Slikboer 2020. Oliekevers rond het Haringvliet. - Sterna 65: 32-33. 

Slikboer, L. & T. Zeegers 2018. Kraagbloedbij. - Hymenovaria 16: 13-15.