Filter

    Bijeninitatieven filter
    De bijeninitiatieven database is een initiatief van Nederland Zoemt en ontwikkeld door het Naturalis Biodiversity Center
    Hierin staan de bijeninitiatieven zoals verzameld door Nederland Zoemt, Landschappen NLBestuivers.nl en de Nationale Bijenstrategie
    Je kunt de bijeninitatieven filteren op basis van de variabelen hieronder. Wil je meer variabelen om op te filteren?
    In de toelichting lees je welke mogelijkheden er zijn en hoe je deze toevoegt aan het filter.

Sleep een kolom header hierheen om te groeperen
  OrganisatieInitiatiefProvincieGemeenteTypeTerreinKoepel
  
Data pager
Data pager
Eerste paginaVorige pagina
Volgende paginaLaatste pagina
Pagina grootte:
PageSizeComboBox
select
 Pagina 1 van 23, items 1 tot 50 van 1136.
 3004Gemeente Rucphen Rucphen erBijNoord-BrabantRucphenHet bewust maken van de inwoners en ondernemers van de gemeente Rucphen van het belang van de (wilde) bijen voor de bestuiving. Ook ontwikkelt de gemeente een fijnmazig netwerk voor voedsel- en nestgelegenheid voor de (wilde) bijen. Het uitgangspunt is dat dit netwerk bijdraagt aan de beleving van de gemeente Rucphen als groene gemeente en dat de biodiversiteit toeneemt.Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie   Voor wilde bijen3004 -- Rucphen -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Rucphen -- -- Rucphen erBij -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor wilde bijen
 3005Gemeente Woensdrecht Ecologisch beheer voor meer bijen, insecten en vlindersNoord-BrabantWoensdrechtHet creëren van een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in de gemeente Woensdrecht. Deze leefgebieden binnen en buiten de bebouwde kom bieden jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid. Waar mogelijk zullen we bij nieuwe inrichtings- en onderhoudsplannen rekening houden met het belang van het houden en creëren van leefgebieden voor bijen en andere bestuivers.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie Tussen de 1 en 2 hectare Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen3005 -- Woensdrecht -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Woensdrecht -- -- Ecologisch beheer voor meer bijen, insecten en vlinders -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 1 en 2 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen
 3006LSNed Leidingenstraat NederlandEen bijvriendelijke buisleidingenstraatNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteHet gebruiken van bermen en overhoeken van de buisleidingenstraat om het leefgebied voor bijen en andere bestuivers te vergroten. De bermen gaan we vanaf 2019 gefaseerd en op bijvriendelijke wijze maaien. Waar mogelijk beheren we overhoeken extensief en richten we deze in met beplanting die past bij het leefklimaat van de bij. Op een paar zichtlocaties gaan we bermen en groenstroken inzaaien met een bloemrijk mengsel.Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Particuliere grondtuinenJaLopendhttps://lsned.nl/de-leidingenstraat-als-bijenlandschap/    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen3006 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- LSNed Leidingenstraat Nederland -- -- Een bijvriendelijke buisleidingenstraat -- https://lsned.nl/de-leidingenstraat-als-bijenlandschap/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Particuliere grondtuinen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 3007Natuurpodium Brabantse WalBijeneducatieNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteKinderen van 4 tot en met 14 jaar de bijen leren kennen. Door lessen, workshops, projecten en tentoonstellingen kunnen kinderen bij ons leren, ontdekken en beleven. Doordat kinderen de bijen leren kennen willen we bereiken dat ze de bijen meer gaan waarderen en er beter voor gaan zorgen. In ons educatief programma leggen we verbinding tussen natuur, mens en bedrijf (people, planet, profit).  JaLopendhttps://www.natuurpodium.nl/    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen3007 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Natuurpodium Brabantse Wal -- -- Bijeneducatie -- https://www.natuurpodium.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- -- -- -- -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen
 3008Stichting Het Noordbrabants LandschapWilde bijen in het Brabantse landschapNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteBehoud en versterking van het leefgebied van wilde bijen en andere insecten in onze eigen natuurgebieden (totaal 16.500 hectare in beheer) door een goede inrichting en goed beheer. Kennis van wilde bijen en andere insecten is daarbij een randvoorwaarde voor onze beheerders. Bijenlandschap West-Brabant kan input leveren voor het beheer van onze eigen natuurgebieden in West-Brabant. Via ons Coördinatiepunt Landschapsbeheer willen we andere partijen (gemeenten, waterschappen, boeren, burgers, buitenlui, natuurverenigingen) stimuleren om concrete acties te ondernemen voor een bijenvriendelijke inrichting en een bijenvriendelijk beheer. Ook willen we via dit punt een adviserende rol hebben naar allerlei partners die een bijdrage kunnen leveren.Aanleg en/of Beheer; EducatieRecreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://www.brabantslandschap.nl/    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen3008 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Stichting Het Noordbrabants Landschap -- -- Wilde bijen in het Brabantse landschap -- https://www.brabantslandschap.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie -- -- Recreatie- en natuurgebieden -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 3009Suiker UnieOpstarten Groene Cirkels Leefomgeving & deelname aan Bijenlandschap West BrabantLandelijkNiet in één specifieke gemeenteSuiker Unie wil suikerbietentelers adviseren en stimuleren om bij te dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit, zoals het bijenlandschap. Dit doen we door: • in samenwerking met bijvoorbeeld Naturalis biodiversity center, kennis op te bouwen over bijvriendelijke maatregelen; • kennis onder de aandacht te brengen bij telers, zoals het delen van praktijkervaringen en hen stimuleren om bijvoorbeeld akkerranden met bloemen in te zaaien; • Naturalis medewerking te verlenen om onderzoek uit te voeren op het gebied van biodiversiteit/ bijenlandschap in de akkerbouw.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen)JaLopendhttps://www.suikerunie.nl/duurzaamheid/groenecirkels en https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Groene-Cirkel-Circulaire-Suikerbietenketen.htm    Nationale Bijenstrategie Tussen de 2 en 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen3009 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Suiker Unie -- -- Opstarten Groene Cirkels Leefomgeving & deelname aan Bijenlandschap West Brabant -- https://www.suikerunie.nl/duurzaamheid/groenecirkels en https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Groene-Cirkel-Circulaire-Suikerbietenketen.htm -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen) -- Tussen de 2 en 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3014Stichting Stadslandbouw HoornHoorn zet in op een natuurinclusieve gemeenteNoord-HollandHoornHoorn zet in op een natuurinclusieve gemeente waarbij met name de focus ligt op de publieke ruimte. Concrete doelen zijn: Terugdringen van verstening van tuinen en bevorderen van bijvriendelijke tuin- en terrasinrichting. Stimuleren van actieve inzet van burgers en maatschappelijke initiatieven. Betrekken van burgers en scholieren bij het belang van bijen voor de bestuiving en de rol van bijen bijvoorbeeld door op meerdere plekken bijen/insectenhotels te realiseren. Het gaat hierbij vooral om plekken die bijdragen aan het educatieve aspect (rondom het bijeneducatiecentrum en de stadsspeeltuin.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie Tussen de 1 en 2 hectare Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen3014 -- Hoorn -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Stichting Stadslandbouw Hoorn -- -- Hoorn zet in op een natuurinclusieve gemeente -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Tussen de 1 en 2 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen
 3015Stichting Food4beesKennisnetwerk BijenLandelijkNiet in één specifieke gemeenteKennisnetwerk Bijen is een verzameling van personen, instanties, bedrijven, overheden en instellingen die kennis over (wilde) bijen hebben, willen delen en zoeken. Het richt zich met name op het beschikbaar stellen van kennis die bijdraagt aan de verbetering van de voedsel voorziening voor wilde bijen, honingbijen en andere bestuivers. Informatie wordt verzameld en verworven, en vervolgens aangeboden op een wijze die aansluit bij verschillende doelgroepen: EducatieAgrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendwww.kennisnetwerkbijen.nl / www.food4bees.com    Nationale Bijenstrategie Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen3015 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Stichting Food4bees -- -- Kennisnetwerk Bijen -- www.kennisnetwerkbijen.nl / www.food4bees.com -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie -- -- Agrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen
 3016Rabobank Nederland Sponsoring gezonde bijenvolkenLandelijkNiet in één specifieke gemeenteOproep aan lokale banken: Sponsor een Varroa resistent bijenvolk van Arista Bee Research Om samen een groter effect te hebben en te investeren in gezonde bijen, is het belangrijk om sponsoring te laten optellen en hetzelfde initiatief te steunen. Samen met alle lokale Rabobanken kunnen we zorgen voor een grote verspreiding van gezonde bijen in Nederland. De bijen worden in het werkgebied van de bank uitgezet en zorgen voor verbetering van de lokale leefomgeving. Aanleg en/of Beheer; EducatieBedrijven (terrreinen)JaLopendwww.rabobank.nl     Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen3016 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Rabobank Nederland -- -- Sponsoring gezonde bijenvolken -- www.rabobank.nl -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie -- -- Bedrijven (terrreinen) -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen
 3017Brabant WaterBij-en-weiNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteHet aanbod van voedsel en waardplanten voor (bestuivende) insecten vergroten in de natuurgebieden en de landbouwgronden van Brabant Water. Dit programma omvat twee projecten: • Sinusbeheer • Duurzame gronduitgifteAanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen)JaLopendhttps://www.brabantwater.nl/drinkwater/natuurlijk-drinkwater/waterwingebieden-en-natuur    Nationale Bijenstrategie Meer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen3017 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Brabant Water -- -- Bij-en-wei -- https://www.brabantwater.nl/drinkwater/natuurlijk-drinkwater/waterwingebieden-en-natuur -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen) -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3018Boomkwekerij Van den Berk350 hectare jaarrond aantrekkelijk maken voor bijenNoord-BrabantMeierijstadHet hele jaar zorgen voor voldoende dracht voor bijen op en rondom de 350 hectare van de boomkwekerij. De kwekerij heeft vanaf februari al bloeiende drachtbomen. De top van de bloei valt in april-juni en daarna loopt het aanbod bloeiende drachtbomen terug. We willen dit opvangen door: 1. Het gebruiken van bijenmagneet Phacelia als groenbemester. Deze bloeit van mei tot half augustus, maar door deze een keer extra te maaien geeft deze een tweede bloei in september. 2. Het zaaien van wilde bloemmengsels die laat in het seizoen nog dracht geven 3. Laat inzaaien van kleinbloemige zonnebloemen. Bloeitijd aufgustus tot ver in oktober Met deze toevoeging kunnen de percelen van de kwekerij, die verspreid liggen over een gebied met een doorsneden van 8 km, het hele jaar door een goed foerageerterrein voor bijen zijn. Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische grondenJaLopendhttps://www.vdberk.nl/    Nationale BijenstrategieAgrariërsMeer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen3018 -- Meierijstad -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Boomkwekerij Van den Berk -- -- 350 hectare jaarrond aantrekkelijk maken voor bijen -- https://www.vdberk.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- Agrariërs -- Agrarische gronden -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3019Witteveen Groenprojecten en adviesVergroting biodiversiteit in beheer- en beleidsplannenLandelijkNiet in één specifieke gemeenteWitteveen Groenprojecten en advies maakt plannen met visie. Op beleidsniveau adviseren we gemeenten en bedrijven door visie om te zetten in beleid. Voor het groenbeheer combineren we onze kennis van beleid en uitvoering. Wij nemen de vergroting van biodiversiteit in acht in alle projecten en plannen die het bureau ontwikkeld en uitvoert. Er worden beheerplannen opgesteld, visies omschreven en adviezen gegeven voor groenprojecten. Dit alles met het doel om de biodiversiteit te vergroten ten gunste van bestuivers en inheemse vegetatie. Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://witteveenadvies.nl/    Nationale Bijenstrategie Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) Voor bestuivers in het algemeen3019 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Witteveen Groenprojecten en advies -- -- Vergroting biodiversiteit in beheer- en beleidsplannen -- https://witteveenadvies.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen
 3021Gemeente Hilversum Van Gazon naar Bloemrijk Grasland Kerkelanden Noord-HollandHilversumVoor de wijk Kerkelanden, met 12 hectare gazon, hebben we de ambitie om minimaal 20% van de gazons om te vormen naar bloemrijk grasland met als doel de biodiversiteit te verhogen en het leefgebied voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers te vergroten. Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend     Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare Voor bestuivers in het algemeen3021 -- Hilversum -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Gemeente Hilversum -- -- Van Gazon naar Bloemrijk Grasland Kerkelanden -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3022Gemeente Hilversum Van Intensief naar Extensief beheer Anna`s Berg (1 Ha)Noord-HollandHilversumParkstrook en berg zijn in 2016/2017 aangelegd als matig intensief te beheren gebied (parkstrook 6x per jaar maaien; berg 2x per jaar). Dit jaar is een stap terug gedaan in de maaifrequentie. De parkstrook en de berg worden één keer per jaar gemaaid. Een deel van het gebied wordt na de winter gemaaid om nestgelegenheid te behouden. Specifiek doel van dit initiatief is te ontdekken welke soortenrijkdom ontstaat als gevolg van een eenvoudige verandering in beheer. Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend     Nationale Bijenstrategie Tussen de 1/2 en 1 hectare Voor bestuivers in het algemeen3022 -- Hilversum -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Gemeente Hilversum -- -- Van Intensief naar Extensief beheer Anna`s Berg (1 Ha) -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 1/2 en 1 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3023Gemeente Hilversum Van Ruigte naar Bloemrijk Schraal Grasland Kamrad (20 are)Noord-HollandHilversumDoordat de afgelopen jaren het beheer is teruggeschroefd bij Het Kamrad (woningbouwcomplex aan de oostelijke rand van Hilversum) van intensief naar extensief zijn de gazons tussen de bebouwing getransformeerd naar een ruigte met een beperkt aantal soorten. Door middel van monitoring en doorzaaien met gewenste soorten hebben wij tot doel een mooie en biodiverse overgang tussen de Zuiderheide en de stadsrand van Hilversum te bewerkstelligen met als specifiek doel het bevorderen van bestuivers. Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend     Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare Voor bestuivers in het algemeen3023 -- Hilversum -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Gemeente Hilversum -- -- Van Ruigte naar Bloemrijk Schraal Grasland Kamrad (20 are) -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3037particulier initiatief BIJbliotheek met BIJkletsbankje GroningenGroningen EducatieOpenbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaLopendhttps://www.oogtv.nl/2021/01/guerrilla-actie-laat-bijbliotheek-verschijnen-aan-koeriersterweg-hopelijk-volgen-meer-wijken/Agnes Bakker agnesh.bakker@gmail.com  Bestuivers.nl Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie)  3037 -- Groningen -- Groningen -- Ja -- Lopend -- particulier initiatief -- -- BIJbliotheek met BIJkletsbankje -- https://www.oogtv.nl/2021/01/guerrilla-actie-laat-bijbliotheek-verschijnen-aan-koeriersterweg-hopelijk-volgen-meer-wijken/ -- Agnes Bakker -- Bestuivers.nl -- Educatie -- -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) --
 3038Stichting Fort Sabina.nl - werkgoep Natuur & Educatie Fort Sabina zoemt ook Noord-BrabantMoerdijk Educatie; Nestgelegenheid; VoedselRecreatie- en natuurgebiedenPlanGeplandwww.fortsabina.nlBram Heijblom stichting@fortsabina.nl  Bestuivers.nl Meer dan 5 hectare  3038 -- Moerdijk -- Noord-Brabant -- Plan -- Gepland -- Stichting Fort Sabina.nl - werkgoep Natuur & Educatie -- -- Fort Sabina zoemt ook -- www.fortsabina.nl -- Bram Heijblom -- Bestuivers.nl -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Recreatie- en natuurgebieden -- Meer dan 5 hectare --
 3039 Berm PeperstraatFlevolandAlmereHet is een combinatie van een eigen tuin met de gemeentelijke berm aan de overkant van de straat, die we in eigen beheer hebben gekregen. Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaLopend Jetze Kamerlingkamerling4@upcmail.nl  Bestuivers.nl Minder dan een halve hectare  3039 -- Almere -- Flevoland -- Ja -- Lopend -- -- -- Berm Peperstraat -- -- Jetze Kamerling -- Bestuivers.nl -- -- -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Minder dan een halve hectare --
 3040BijenstichtingBijen Educatiecentrum: Educatie & AdviesLandelijkNiet in één specifieke gemeente Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendwww.bijenstichting.nlJaap Molenaarinfo@bijenstichting.nl  Nationale Bijenstrategie Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie)  3040 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Bijenstichting -- -- Bijen Educatiecentrum: Educatie & Advies -- www.bijenstichting.nl -- Jaap Molenaar -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) --
 3041Stichting BeeSeriousStichting BeeSeriousZuid-HollandSchiedam Educatie; MonitoringOnbekendJaLopendbeeserious.nlAlwine van Winsenalwine@beeserious.nl  Nationale Bijenstrategie Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie)  3041 -- Schiedam -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- Stichting BeeSerious -- -- Stichting BeeSerious -- beeserious.nl -- Alwine van Winsen -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie; Monitoring -- -- Onbekend -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) --
 3043Stichting Renkums BeekdalRenkum zoemt in het beekdalGelderlandRenkumDe stichting Renkums beekdal beheert een erf met hoogstamboomgaard, bloemenweides en bijenhotel. Van hier uit verzorgen we ook lezingen, excursies en publieksactiviteiten.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; VoedselRecreatie- en natuurgebiedenJaLopendwww.renkumsbeekdal.nlineke puijkinfo@renkumsbeekdal.nl  Bestuivers.nl Tussen de 1/2 en 1 hectare  3043 -- Renkum -- Gelderland -- Ja -- Lopend -- Stichting Renkums Beekdal -- -- Renkum zoemt in het beekdal -- www.renkumsbeekdal.nl -- ineke puijk -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Recreatie- en natuurgebieden -- Tussen de 1/2 en 1 hectare --
 3045Stichting Renkums BeekdalRenkum zoemt voor het onderwijsGelderlandRenkumDe stichting Renkums beekdal beheert een erf met hoogstamboomgaard, bloemenweides en bijenhotel. Voor het Renkums basisonderwijs hebben we het lesprogramma Renkum zoemt.EducatieOnbekendJaLopendwww.cesisrenkum.nlineke puijkinfo@renkumsbeekdal.nl##  Bestuivers.nl Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie)  3045 -- Renkum -- Gelderland -- Ja -- Lopend -- Stichting Renkums Beekdal -- -- Renkum zoemt voor het onderwijs -- www.cesisrenkum.nl -- ineke puijk -- Bestuivers.nl -- Educatie -- -- Onbekend -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) --
 3046Buurtvereniging RipsoeverBuurtvereniging Ripsoever ZoemtNoord-BrabantGemert-Bakel Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendwww.ripsoever.nl    Bestuivers.nl Minder dan een halve hectare  3046 -- Gemert-Bakel -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Buurtvereniging Ripsoever -- -- Buurtvereniging Ripsoever Zoemt -- www.ripsoever.nl -- -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare --
 3047Groene wijkdeal BredaBijen tuin EffenNoord-BrabantBreda Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend Bill Bakkerb.e.bakker@casema.nl  Bestuivers.nl Minder dan een halve hectare  3047 -- Breda -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Groene wijkdeal Breda -- -- Bijen tuin Effen -- -- Bill Bakker -- Bestuivers.nl -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare --
 2513Bloemenweide de Bulk GelderlandMaasdriel Aanleg en/of Beheer; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenPlanOnbekend     Nederland ZoemtGemeenteTussen de 1/2 en 1 hectare  2513 -- Maasdriel -- Gelderland -- Plan -- Onbekend -- Bloemenweide de Bulk -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Voedsel -- Gemeente -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 1/2 en 1 hectare --
 2514Houtense Bijzaken UtrechtHouten Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; VoedselBedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenPlanOnbekend     Nederland ZoemtBedrijven; Gemeente; NatuurorganisatiesTussen de 1 en 2 hectare  2514 -- Houten -- Utrecht -- Plan -- Onbekend -- Houtense Bijzaken -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- Bedrijven; Gemeente; Natuurorganisaties -- Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Tussen de 1 en 2 hectare --
 2515Baljuwplein Zuid-HollandRotterdam  Openbaar, gemeentelijk groenPlanOnbekend     Nederland Zoemt Minder dan een halve hectare  2515 -- Rotterdam -- Zuid-Holland -- Plan -- Onbekend -- Baljuwplein -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare --
 2516Gemeente Sint Anthonis Noord-BrabantSint Anthonis Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaOnbekend     Nederland ZoemtAgrariërs; Bedrijven; Buurtvereniging; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Terreinbeheerders; WaterschapMeer dan 5 hectare  2516 -- Sint Anthonis -- Noord-Brabant -- Ja -- Onbekend -- Gemeente Sint Anthonis -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- Agrariërs; Bedrijven; Buurtvereniging; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Terreinbeheerders; Waterschap -- Agrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Meer dan 5 hectare --
 2985Stichting Arista Bee ResearchTerschellinger Varroa-resistente zwarte bijFrieslandTerschellingDe oorspronkelijke Europese bij, de Zwarte Bij (Apis mellifera mellifera) wordt net als veel andere wilde bijensoorten in haar bestaan bedreigd. Bij deze honingbij zorgt vooral de infectie met de oosterse Varroa destructor mijt en de ziektes die deze parasiet meebrengt voor erg hoge sterfte. Het aantal teeltgroepen en bronnen voor raszuivere Apis mellifera mellifera is erg beperkt. Er zijn nog bijna geen Zwarte Bij initiatieven die werken naar een Varroa resistente bij. Aanpak • In de eerste fase van het project wordt de bestaande populatie getest op haar zuiverheid (morfologie en genetica van de zwarte bij). Als dit nodig is zal een deel van de populatie worden vervangen met raszuiver zwarte bij materiaal uit andere vergelijkbaar gebieden. • In de tweede fase vindt er een selectie plaats op Varroa-resistentie. Hierbij worden ook andere belangrijke eigenschappen (zachtaardigheid, zwermtraagheid, honingdracht, genetische variatie) meegenomen. Voor het selecteren op Varroaresistentie maken de imkers gebruik van een door Arista Bee Research ontwikkelde methode. De methode bestaat uit een screening van volken op een van nature aanwezig genetisch vastgelegd gedrag: Varroa Sensitive Hygiene (“VSH”). Bij volken met VSH genen zijn werksters in staat de voortplantende Varroa mijten te detecteren in het broed en deze voordat ze zich hebben kunnen voortplanten, te verwijderen. • In de derde fase zal het eiland helemaal Varroa-resistent zijn en worden gebruikt als reservoir en distributiestation. De imkers op Terschelling hebben besloten om als collectief een Zwarte Bij populatie (200+ volken) te telen. Met de veredelingsaanpak van Arista Bee Research wordt deze ook Varroa-resistent. Deze populatie kan dan in de toekomst een reservoir en distributiestation zijn voor imkers die graag resistente zwarte bijen willen houdenAanleg en/of BeheerAgrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://aristabeeresearch.org/nl/varroa-resistentie/    Nationale Bijenstrategie Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) Voor honingbijen2985 -- Terschelling -- Friesland -- Ja -- Lopend -- Stichting Arista Bee Research -- -- Terschellinger Varroa-resistente zwarte bij -- https://aristabeeresearch.org/nl/varroa-resistentie/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer -- -- Agrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor honingbijen
 2547 Bijentuin de KemnadeGelderlandMontferland  Particuliere grondtuinenJaLopend     Bestuivers.nl Tussen de 1 en 2 hectare  2547 -- Montferland -- Gelderland -- Ja -- Lopend -- -- -- Bijentuin de Kemnade -- -- -- Bestuivers.nl -- -- -- Particuliere grondtuinen -- Tussen de 1 en 2 hectare --
 2986Gemeente LansingerlandBijenlandschap LansingerlandZuid-HollandLansingerlandAansluiten op het al ontwikkelde Groene Cirkels Bijenlandschap van omgeving Leiden en Zoetermeer. Dit willen we doortrekken richting de gemeente Rotterdam. Het thema Bijenlandschap willen we gebruiken om lokale partners en inwoners te activeren om een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving voor onze bestuivers. Het Bijenlandschap is een regionaal ecologisch netwerk van leefgebieden en corridors met bloeiende planten en nestelgelegenheid. Dit landschap draagt bij aan het behoud en de verspreiding van een diversiteit aan bijen en andere bestuivende insecten.Educatie; MonitoringOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttps://www.groenecirkels.nl/upload_mm/a/7/2/f3279   https://www.lansingerland.nl/Nationale Bijenstrategie Tussen de 2 en 5 hectareHet initiatief is onder de aandacht gebracht bij de landschapstafel Hof van Delfland. Landschapstafel Hof van Delflandis een samenwerkingsverband van dertien gemeenten, vier natuur beherende organisaties en twee Hoogheemraadschappen. vanuit deze gezamelijke samenwerking zou een mooi netwerk opgezet kunnen worden en een tweede groen cirkels project. Van daaruit is men opzoek naar een trekker in samenwerking met de provincie Zuid Holland, die als aanjager fungeert.Voor bestuivers in het algemeen2986 -- Lansingerland -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- Gemeente Lansingerland -- https://www.lansingerland.nl/ -- Bijenlandschap Lansingerland -- https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/a/7/2/f3279 -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie; Monitoring -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 2 en 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 2989Honey HighwayHoney HighwayLandelijkNiet in één specifieke gemeenteBehouden en uitbreiden van inheemse wilde bijen en sterke Nederlandse honingbijen. Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden. Deze worden ingezaaid met meerjarig streekeigen wilde Honey Highway bloemenzaden die zijn afgestemd op de grondsoort en de omstandigheden. Deze worden zo onderhouden dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Belangrijk hierbij is dat wilde en honingbijen voldoende voedsel zoals nectar en stuifmeel (biodiversiteit) kunnen halen over een zo lang mogelijke periode. Zo kunnen zij zo goed mogelijk overwinteren. Ook communiceert Honey Highway over hoe haar partners hun duurzaamheidsagenda invullen en informeert de mensen in dorpen en steden dat de wilde bloemen voor de bijen zijn. Honey Highway betrekt bij het inzaaien van iedere berm of dijk basisschoolkinderen, MBO-scholieren en HBO-studenten. Omwonenden krijgen zakjes bloemenzaad voor thuis in de tuin. Er worden indicatie-bordjes, bijenhotels en/of een natuurbouwkast geplaatst waarbij een natuurlijke imker voor bijengezondheid wordt gevonden in de omgeving. Honey Highway is een totaal concept en een burgerinitiatief.Aanleg en/of Beheer; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttp://honeyhighway.nl/    Nationale Bijenstrategie   Voor honingbijen; Voor wilde bijen2989 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Honey Highway -- -- Honey Highway -- http://honeyhighway.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor honingbijen; Voor wilde bijen
 2987Gemeente LansingerlandTuin van de Toekomst LansingerlandZuid-HollandLansingerlandDoor het actief betrekken van onze inwoners en lokale ondernemers bij het vergroenen van particuliere tuinen maken we samen een klimaatbestendige, aantrekkelijke en biodiverse gemeente.Aanleg en/of Beheer; VoedselParticuliere grondtuinenJaAfgelopenhttps://www.lansingerland.nl/duurzaamheid/ik-en-du   https://www.lansingerland.nl/Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare Voor bestuivers in het algemeen2987 -- Lansingerland -- Zuid-Holland -- Ja -- Afgelopen -- Gemeente Lansingerland -- https://www.lansingerland.nl/ -- Tuin van de Toekomst Lansingerland -- https://www.lansingerland.nl/duurzaamheid/ik-en-du -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Voedsel -- -- Particuliere grondtuinen -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 2988Swiss ReBijdragen aan een weerbare wereld; Swiss Re partner voor voedselzekerheidLandelijkNiet in één specifieke gemeenteSwiss Re Corporate Solutions (SRCS) neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Daarom wil zij actief uitdragen aan klanten en stakeholders hoe belangrijk biodiversiteit is. SRCS vindt het belangrijk om de Nationale Bijenstrategie met concrete initiatieven te ondersteunen om de voedselzekerheid te stimuleren. Het doel is het vergroten van het voedselaanbod voor bijen. We willen dit doen door onze klanten in de bouwsector, agrarische sector en voedingsmiddelenindustrie te stimuleren om over het probleem na te denken en actie te ondernemen. SR wil zelf bijdragen door deze klanten op maat gemaakt advies te geven over hoe zij locaties (infrastructuurprojecten en landbouwgronden- ruimtelijke ontwikkeling van bermen en akkerranden) bijvriendelijk kunnen inrichten. Ook is het mogelijk dat zij bijdragen aan de uitvoering.Educatie; VoedselAgrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groenJaLopend     Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen2988 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Swiss Re -- -- Bijdragen aan een weerbare wereld; Swiss Re partner voor voedselzekerheid -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 2990UniluxConsumentenactie: Horren “frisse lucht binnen, insecten buiten”LandelijkNiet in één specifieke gemeenteWe stimuleren het bijvriendelijk maken van de tuin of het balkon via ons dealernetwerk. Consumenten en dealers informeren we over en betrekken we bij de gang van zaken rond bijen en andere bestuivers. Hoe gaat het met de bijen en bestuivers? En wat kunnen burgers doen om bijen en bestuivers te helpen? Hoe? • Samen met (meer dan) 1.600 dealers draagkracht creëren om insectenweringsmiddelen te verminderen en de consument meer bloemen te laten zaaien. Deze boodschap wordt uitgedragen met een consumenten actie, de website en winkelaankleding bij de dealers. Er zal niet alleen aandacht uitgaan naar voedselvoorziening voor de bij, maar ook naar nestgelegenheden. • We zullen onze consumenten uitdagen om mee te doen aan tellingen en monitoring in eigen omgeving. • We gaan meer groen en nestgelegenheid maken rondom ons eigen kantoor, onze fabriek en op het bedrijventerrein in Boxtel.Aanleg en/of Beheer; Monitoring; NestgelegenheidParticuliere grondtuinenJaLopendhttps://www.unilux.nl/uniluxlovesinsecten/    Nationale Bijenstrategie Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) Voor bestuivers in het algemeen2990 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Unilux -- -- Consumentenactie: Horren “frisse lucht binnen, insecten buiten” -- https://www.unilux.nl/uniluxlovesinsecten/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid -- -- Particuliere grondtuinen -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen
 2991Tuinbranche NLDe maand van ‘Bijen in je tuin’LandelijkNiet in één specifieke gemeenteAlle particuliere tuinen in Nederland worden zo ingericht dat ze biodivers en watervriendelijk –dus gezond- zijn voor mens en dier en passen bij het publieke groen. Wij verleiden tuinbezitters om hun tuin bijvriendelijk in te richten door ze te interesseren, informeren en enthousiasmeren voor bijen op hun balkon of in de tuin. Tuincentra in Nederland worden jaarlijks 50 miljoen keer bezocht door mensen die geïnteresseerd zijn in tuinen. Daarmee is het tuincentrum de plek om hen in aanraking met de bij te laten komen. Het stimuleren van de biodiversiteit in particuliere tuinen sluit goed aan bij het eerste kernthema van de BijenstrategieAanleg en/of BeheerParticuliere grondtuinenJaLopendhttps://www.tuinbranche.nl/vrijepagina/bijen    Nationale Bijenstrategie Meer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen2991 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Tuinbranche NL -- -- De maand van ‘Bijen in je tuin’ -- https://www.tuinbranche.nl/vrijepagina/bijen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer -- -- Particuliere grondtuinen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 2992 Groen KlimaatpleinLandelijkNiet in één specifieke gemeentevolgt per mail….  JaAfgelopen     Nationale Bijenstrategie    2992 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Afgelopen -- -- -- Groen Klimaatplein -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- -- -- -- --
 2993Provincie FlevolandBijenberm GooisewegFlevolandZeewoldeHet stimuleren van verschillende soorten bijen langs een deel van de Gooiseweg. Op dit deel van de weg tussen de Knardijk en de Nijkerkerweg zijn bij de baanverdubbeling verschillende maatregelen genomen om de bijenstand te vergroten. Het totale traject is 10 kilometer. De bijenvoorzieningen zijn hierover verspreid aangelegd, voor een deel in de middenberm en een deel in de zijbermen. De midden- en zijbermen zijn ongeveer 10 meter breed. Het project is een proeflocatie voor een mogelijke verdere toepassing van dit beheer. Er zijn ook zandige plekken en ruigere plantengroei gemaakt als nestgelegenheid voor de zand- en overige bijen. Het stimuleren van langere bloei van de plantengroei zorgt voor voldoende voedsel.Aanleg en/of Beheer; Monitoring; NestgelegenheidOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttp://www.naturalmedia.nl/docs/Rond_J_de_2018_Effectmeting_bijenberm_Gooiseweg_Zeewolde.pdf    Nationale Bijenstrategie Meer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen2993 -- Zeewolde -- Flevoland -- Ja -- Lopend -- Provincie Flevoland -- -- Bijenberm Gooiseweg -- http://www.naturalmedia.nl/docs/Rond_J_de_2018_Effectmeting_bijenberm_Gooiseweg_Zeewolde.pdf -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 2994FLORONKwaliteitsimpuls Brabantse bermenNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteBermen spelen een grote rol in het behoud van de biodiversiteit in Nederland. Ze zorgen voor een groene dooradering in het landschap en verbinden zo geïsoleerde natuurgebieden. Bloemrijke bermen zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor veel insecten, zoals vlinders, hommels en bijen. Maar het zijn zelf ook belangrijke leefgebieden geworden voor planten- en diersoorten omdat veel kruidenrijke graslanden verloren zijn gegaan. Met ecologisch bermbeheer wil FLORON de kwaliteit van Brabantse bermen verhogen zodat ze een hogere diversiteit aan planten- en diersoorten kunnen waarborgen. Ook wordt er in dit project nadrukkelijk gelet op het verbeteren van de habitatkwaliteit voor soorten die nu onder druk staan. Dit zijn bijvoorbeeld de Echte guldenroede, Knolsteenbreek, Bruin blauwtje, Zandhommel, Roodrandzandbij, Paardenbloembij, Grote roetbij, Weidebij en Geelstaartklaverzandbij.Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttps://www.floron.nl/bermen    Nationale Bijenstrategie Tussen de 2 en 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen2994 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- FLORON -- -- Kwaliteitsimpuls Brabantse bermen -- https://www.floron.nl/bermen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 2 en 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 2557Buurtinitiatief ism gemeenteNatuureducatie en insectenhotel Eshofweg EdeGelderlandEde Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendwww.ededoet.nlBJ Bijleveldbjbijleveld@telfort.nl  Bestuivers.nl Minder dan een halve hectare  2557 -- Ede -- Gelderland -- Ja -- Lopend -- Buurtinitiatief ism gemeente -- -- Natuureducatie en insectenhotel Eshofweg Ede -- www.ededoet.nl -- BJ Bijleveld -- Bestuivers.nl -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare --
 2995FLORONMijn berm bloeit!LandelijkNiet in één specifieke gemeenteVoor planten en vlinders vormen bermen een belangrijk leefgebied. Veel mensen zijn zich daarvan bewust en zo krijgt FLORON de laatste jaren veel verontrustende signalen over de snelle achteruitgang van karakteristieke planten van schrale bermen. Met het project ‘Mijn berm bloeit!’ willen FLORON en De Vlinderstichting bereiken dat beheerders en burgers weten hoe het met bermen is gesteld, en wat ze daar eventueel aan kunnen verbeteren. Uiteraard zijn bloeiende bermen ook een belangrijk leefgebied voor andere bestuivende insecten, zoals bijen en zweefvliegen.Aanleg en/of Beheer; Educatie; MonitoringOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttps://www.floron.nl/bermen    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen2995 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- FLORON -- -- Mijn berm bloeit! -- https://www.floron.nl/bermen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 2996Gemeente TilburgInsectenreservaat DrijflanenNoord-BrabantTilburgHet inrichten en beheren van het gebied Drijflanen als insectenreservaat. Dit is een gebied van ongeveer 30 hectare en is de optimale habitat voor kwetsbare insectensoorten zoals wilde bijen. Drijflanen is een natuur- en wandelgebied ingesloten tussen de woonwijken Wandelbos en Reeshof met een hoge potentie voor (bestuivende) insecten.Aanleg en/of BeheerRecreatie- en natuurgebiedenJaLopendgeen   https://www.tilburg.nl/Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen2996 -- Tilburg -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Tilburg -- https://www.tilburg.nl/ -- Insectenreservaat Drijflanen -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer -- -- Recreatie- en natuurgebieden -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 2997Agrarische Natuurvereniging tussen Baronie en MarkiezaatBijen in het Brabants landschapNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteDe ANV is het aanspreekpunt op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het coördineren en stimuleren van uitvoeringsactiviteiten en projecten in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert. Zij zet zich ook in voor kennisvergroting door bijvoorbeeld excursies, cursussen en het meten van natuurresultaten die ten goede komen aan de deelnemers en de streekbewoners.EducatieAgrarische grondenJaLopendhttps://anv-baronie-markiezaat.nl/index.php/activiteiten    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen2997 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Agrarische Natuurvereniging tussen Baronie en Markiezaat -- -- Bijen in het Brabants landschap -- https://anv-baronie-markiezaat.nl/index.php/activiteiten -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie -- -- Agrarische gronden -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 2558ParticulierBloemrijke berm bij PeperbrugFlevolandAlmere Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend Jetze Kamerlingkamerling4@upcmail.nl  Bestuivers.nl Minder dan een halve hectare  2558 -- Almere -- Flevoland -- Ja -- Lopend -- Particulier -- -- Bloemrijke berm bij Peperbrug -- -- Jetze Kamerling -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare --
 2998Bijenlandschap West BrabantBijenlandschap West BrabantNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteEen aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in West-Brabant creëren. Dit netwerk biedt duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, in openbare ruimten maar ook op particuliere terreinen, bedrijfsterreinen, natuurgebieden en in de agrarische omgeving.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/nieuwe-bijenlandschap-coalitie-in-west-brabant/    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen2998 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Bijenlandschap West Brabant -- -- Bijenlandschap West Brabant -- https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/nieuwe-bijenlandschap-coalitie-in-west-brabant/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 2999Evides Waterbedrijf Bevorderen bijvriendelijke inrichting bedrijfsterreinenZuid-HollandNiet in één specifieke gemeenteHet versterken van de biodiversiteit, bewustwording bij medewerkers en bij recreanten bij waterwingebieden. Maatregelen om dit te bereiken: Plaatsen van bijenhotels op bedrijfsterreinen, mogelijkheden om bijenakkers aan te leggen, aangepast maaibeheer op alle bedrijfsterreinen, Informatie over bijvriendelijk beheer en bijvriendelijke beheermaatregelen op basis van een monitoring van de natuurlijke vegetatie op bedrijfsterreinen.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselBedrijven (terrreinen); Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://www.evides.nl/over-evides/nieuws/2020/same    Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare Voor bestuivers in het algemeen2999 -- Niet in één specifieke gemeente -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- Evides Waterbedrijf -- -- Bevorderen bijvriendelijke inrichting bedrijfsterreinen -- https://www.evides.nl/over-evides/nieuws/2020/same -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Bedrijven (terrreinen); Recreatie- en natuurgebieden -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3000Gemeente HalderbergeMaak de bij blijNoord-BrabantHalderbergeEr zal één van de braakliggende terreinen worden ingezaait met een bloemenmengsel. Dit is een kans om het belang, de noodzaak en beleving van ingezaaide bloemrijke zones binnen de bebouwde kom onder de aandacht te brengen. Tiny Forest in Halderberge 15wordt gezamenlijk met IVN en een school gerealiseerd. Uitbreiding ecologisch wegbermbeheer. Op basis van een op te stellen kansenkaart uiterlijk in 2021 uitbreiding van het maatregelen pakket agrarisch/particulier landschapsbeheer. Daarbij denken we aan het stimuleren van het realiseren en daarna beheren van bloemrijke akkerrandzones.Aanleg en/of Beheer; Educatie; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen3000 -- Halderberge -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Halderberge -- -- Maak de bij blij -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 3001Gemeente Moerdijk Ecologisch bermbeheer (bijenlinten) en opfleuren stads- en dorpsentreesNoord-BrabantMoerdijkDoor het aanleggen van bijenlinten willen we het leefgebied van de bij vergroten. Dit kun je niet alleen doen met het inzaaien van bijvriendelijke mengsels of de aanplant van bijvriendelijke beplanting. Dit gaat verder. Een goede monitoring en communicatie is er belangrijk. We maken onderscheid in de flora en fauna van bijvoorbeeld onze bermen en beplantingen. Vooraf stellen we een aantal schouwvakken vast. Hierbij houden we rekening met vegetatie, aanwezige insecten(tellingen) en verschillende soorten van beheer.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttps://www.moerdijk.nl/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2019/Nieuws-november-2019/Moerdijk-bekroond-tot-bijvriendelijkste-gemeente-2019.ht    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen3001 -- Moerdijk -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Moerdijk -- -- Ecologisch bermbeheer (bijenlinten) en opfleuren stads- en dorpsentrees -- https://www.moerdijk.nl/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2019/Nieuws-november-2019/Moerdijk-bekroond-tot-bijvriendelijkste-gemeente-2019.ht -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 3002Gemeente Roosendaal Ecologisch beheer voor meer bijen, insecten en vlindersNoord-BrabantRoosendaalHet creëren van een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in Roosendaal. Dit netwerk biedt het hele jaar genoeg voedsel en nestelgelegenheid binnen en buiten de bebouwde kom.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen3002 -- Roosendaal -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Roosendaal -- -- Ecologisch beheer voor meer bijen, insecten en vlinders -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 3003Bijenhoudersvereniging Imkers NederlandBloemenzaad actieLandelijkNiet in één specifieke gemeente Het beschikbaar stellen van bloemenzaad door Imkers Nederland om de biodiversiteit en het voedselaanbod voor bijen in Nederland te verbeteren. Imkers Nederland geeft jaarlijks gratis aan alle 38 aangesloten verenigingen 5 kilogram bijenmengsel. Het zaad geven wij om stukken braakliggende grond in openbare ruimten of een terrein bij de eigen bijenstal in te zaaien.VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttps://www.imkersnederland.nl/Ad van der Wieladvdwiel@gmail.com#mailto:advdwiel@gmail.com#06-20418102#https://www.imkersnederland.nl/#Nationale Bijenstrategie Meer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen; Voor wilde bijen3003 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Bijenhoudersvereniging Imkers Nederland -- #https://www.imkersnederland.nl/# -- Bloemenzaad actie -- https://www.imkersnederland.nl/ -- Ad van der Wiel -- Nationale Bijenstrategie -- Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen; Voor wilde bijen
 • Oplopend sorteren
 • Aflopend sorteren
 • Sorteren wissen
 • Groeperen op
 • Ontgroeperen
 • Best Passend
 • Kolommen
 • Filter
  • select
   select