Belang wilde bestuivers

De meeste planten moeten bestoven worden om zich te kunnen voortplanten. Dit betekent dat stuifmeel van een mannelijke bloem op de stamper van een vrouwelijke bloem terecht moet komen. Bij sommige planten vindt de verspreiding van stuifmeel plaats via wind of water, of de plant doet aan 'zelfbestuiving'. Veel planten, in Nederland maar liefst 80% van de plantensoorten, zijn voor hun bestuiving echter in belangrijke mate afhankelijk van insecten.

 

Of het nu wilde planten in de natuur zijn, voedselgewassen of sierplanten in de tuin: de meeste hiervan zijn voor hun vrucht- en zaadvorming aangewezen op insecten. En dat zijn zeker niet alleen honingbijen: wilde bestuivers, zoals wilde bijen en zweefvliegen zijn minstens zo belangrijk en in veel gevallen zelfs belangrijker. Op onderstaande pagina's is recente kennis hierover samengevat.

 

·         Belang van wilde bestuivers in natuurgebieden

·         Belang van wilde bestuivers in de landbouw

·         Belang van wilde bestuivers in stedelijk groen

 

Deze Engelstalige 'Factsheet Wild bees and pollination' geeft een ook een goede samenvatting van de kennis over dit onderwerp.

 

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden